Natuur en recreatie gaan samen in zuidwestrand Assen

20 maart 2013

Natuur en recreatie gaan samen in zuidwestrand Assen

De Natuur en Milieufederatie Drenthe en de RECRON zien kansen voor een gezamenlijke ontwikkeling van natuur en recreatie aan de zuidwestrand van Assen. Zij hebben deze kansen op 20 maart gepresenteerd aan de wethouders Langius en Matthijsse van de gemeente Assen.

Het Ontwikkelingsperspectief Zuidwestrand Assen is samen met natuurorganisaties en recreatieondernemers uit het gebied opgesteld. Uitgangspunt voor het ontwikkelingsperspectief is de ontwikkeling van recreatie in samenhang met winst voor natuur en landschap.

In het perspectief zijn vier kansen voor recreatie en natuur in de zuidwestelijke stadsrandzone benoemd. De eerste kans betreft een aanpassing rond Vakantiecentrum Witterzomer en een natuurlijker inrichting van de directe omgeving. Het gebied rond Witterzomer wordt hierdoor meer toegankelijk voor dagrecreanten en voor de eigen gasten van Vakantiecentrum Witterzomer. Ook voor de natuur levert de ontwikkeling van een kleinschaliger landschap in de omgeving van Witterzomer winst op.

Daarnaast zijn kansen benoemd  om de  Baggelhuizerplas te ontwikkelen als dagrecreatieve poort van het gebied. Een derde kans betreft de hermeandering van het Witterdiep ter hoogte van het Verkeerspark en het herstel van de verbinding met het Witterveld. Tenslotte zijn er kansen om het gebied zowel voor natuur als recreatie verder te ontsluiten, verbinden en open te stellen.

De intentie is om met het ontwikkelingsperspectief natuurlijke recreatie een bouwsteen te leveren voor beleid en uitvoeringsplannen van de gemeente Assen en de provincie Drenthe. 

Het rapport Ontwikkelingsperspectief Zuidwestrand Assen is onderdeel van het project Natuurlijke Recreatie Drenthe en is mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van de gemeente Assen, de provincie Drenthe en het Recreatieschap Drenthe. Het rapport is te downloaden op de website www.natuurlijkerecreatiedrenthe.nl.