Natuur en Milieufederatie steunt hoofdlijnen gebiedsvisie Wind

22 december 2012

Natuur en Milieufederatie steunt hoofdlijnen gebiedsvisie Wind

Profijt en inbreng omwonenden nu voorop zettenDe Natuur en Milieufederatie Drenthe steunt op hoofdlijnen de gebiedsvisie windenergie Drenthe. Het is goed dat Drenthe nu eindelijk een ruimtelijk afwegingskader heeft voor de beoordeling van windplannen. De doelstelling om 280 MW te plaatsen lijkt ruimtelijk inpasbaar te zijn.

De plaatsing van grote windmolens zal hoe dan ook een grote  impact hebben op het gebied. Dat  treft in de eerste plaats de omwonenden. Het is daarom belangrijk dat zij vanaf nu veel intensiever betrokken worden in de planvorming. De windplannen zijn wel voor, maar nog niet mét het gebied ontwikkeld.

Betrokkenheid van omwonenden bij de concrete uitwerking van de vastgelegde locaties dient nu in het hele gebied voorop te staan. Omwonenden kunnen zelf het beste aangeven waar zij behoefte aan hebben. Uitgangspunt dient te zijn dat niet de projectontwikkelaars maar omwonenden als eerste van de realisering van een windpark profiteren. Het is dan ook  volkomen terecht dat de provincie en gemeenten als randvoorwaarde stellen dat een windpark moet bijdragen aan gebiedsontwikkeling.

Ook moeten omwonenden de mogelijkheid krijgen om in de ontwikkeling en uitvoering te participeren. Het verlagen van de energierekening, voor bijvoorbeeld inwoners van Nieuw-Buinen, ligt dan meer voor de hand dan een aanbod voor financiële deelname in een windpark. Alleen mensen met geld kunnen namelijk financieel meedoen.

De natuur- en milieufederatie  roept de overheden op om zich niet ‘vast te pinnen’ aan hun eigen ontwerp en voldoende ruimte te laten voor voorstellen uit het gebied. De verdere aanpak en invulling blijft namelijk maatwerk. De vraag of er al dan niet windmolens geplaatst kunnen in het LOFAR-gebied zal bijvoorbeeld nog van grote invloed zijn op het ontwerp.

De natuur- en milieufederatie is het project Veenergie gestart om samen met het gebied invulling te geven aan de wijze waarop inwoners kunnen profiteren van het realiseren van een duurzame energievoorziening.