Natuur- en milieufederatie pleit voor offensieve energiestrategie Veenkoloniën

13 maart 2014

Natuur- en milieufederatie pleit voor offensieve energiestrategie Veenkoloniën

Start energiedialoog voor breed gedragen investeringsprogramma

Vandaag heeft de Natuur en Milieufederatie Drenthe in Gieterveen het drieluik Veenergie gepresenteerd. Hierbij heeft zij gemeentebestuurders opgeroepen de komende bestuursperiode samen met inwoners en bedrijven meer werk te maken van een offensieve energiestrategie voor de Veenkoloniën. In het drieluik Veenenergie zijn daarvoor de eerste bouwstenen aangedragen.

De natuur- en milieufederatie heeft de afgelopen tijd samen met betrokken inwoners gewerkt aan een aanpak ‘van onderop’.  Zij heeft ervaren dat inwoners in het gebied hiervoor open staan en graag willen meewerken aan verduurzaming van de energievoorziening.

De Natuur en Milieufederatie Drenthe pleit op basis van deze ervaringen voor het starten van een brede energiedialoog in de Drentse Veenkoloniën. Deze moet leiden tot een meer gemeenschappelijke energievisie en een investeringspakket waarin energie- maatregelen en gebiedsontwikkeling worden gecombineerd. Zo’n aanpak is niet eenvoudig, maar wel zeer kansrijk.

Visie
Zelfvoorziening en een meer decentrale aanpak van de energieopwekking kunnen belangrijk uitgangspunten vormen voor een gedragen energiestrategie voor de Veenkoloniën. Het gebied kan op lange termijn zijn gehele energiegebruik zelf duurzaam opwekken.

Flink investeren in energiebesparing is daarvoor de eerste voorwaarde. Halvering van het energiegebruik behoort tot de mogelijkheden. Maatregelen op het gebied van energiebesparing kunnen op een breed draagvlak rekenen, bieden grote economische voordelen, maar krijgen – gek genoeg – nog steeds de minste aandacht.

Bouwstenen
De Natuur en Milieufederatie Drenthe ziet de grootste kansen voor een ‘energiesprong’, waarbij de 31.000 bestaande woningen in het gebied veel energiezuiniger worden gemaakt.

Daarnaast pleit ze voor een besparingsprogramma voor meer dan 500 bedrijven in het gebied. De energiebesparingsmaatregelen voor deze bedrijven vragen een voorinvestering maar verdienen zich ook snel terug. Met aantrekkelijke financieringsarrangementen zijn hier veel economisch voordelen te halen.

De Veenkoloniën kunnen zich met een gericht offensief ook ontwikkelen tot een koplopergebied op het gebied van zonne-energie. De inzet zou zich hier kunnen richten op het plaatsen van 100.000 panelen in de komende vijf jaar.

Investeren in het gebied
De afgelopen jaren heeft de discussie zich in de Veenkoloniën vooral gericht op de vraag of en waar windmolens geplaatst kunnen worden. Het windmolendebat heeft geleid tot verdeeldheid in het gebied en is nog steeds gaande. Maar de plaatsing van windmolens kan in de ogen van de natuur- en milieufederatie niet los gezien worden van de verdere ontwikkeling van dit gebied.

De bouwstenen uit Veenenergie laten zien dat een gericht investeringsprogramma geweldige mogelijkheden oplevert voor de Veenkoloniën. Daarbij bieden investeringen in een duurzame energievoorziening ook economische groeikansen voor het gebied.

Meer informatie