Natuur en Milieufederatie Drenthe keert zich tegen windplannen Rijk

9 februari 2012

Natuur en Milieufederatie Drenthe keert zich tegen windplannen Rijk

De Natuur en Milieufederatie Drenthe keert zich tegen de windplannen van het Rijk in het Veenkoloniale gebied. De plannen zijn te groot en de betrokkenheid van bewoners bij de plannen ontbreekt. Daardoor is er in het gebied geen enkel draagvlak voor windmolens.

De Natuur en Milieufederatie pleit ervoor dat de huidige plannen in de ijskast worden gezet en dat de mensen in het gebied samen een energieontwerp voor de veenkoloniën gaan maken.

Het gaat daarbij om inwoners, overheden en bedrijven (dus ook de initiatiefnemers van windparken) die gezamenlijk gaan ontwerpen hoe in de Veenkoloniën duurzame energie kan worden opgewekt. De Natuur en Milieufederatie pleit ervoor dat de beslissing over het uiteindelijke ontwerp in de regio zelf genomen wordt.

Meer informatie