Natuur en milieuorganisaties organiseren ‘Wind-event’

6 juli 2017

Natuur en milieuorganisaties organiseren ‘Wind-event’

De provinciale Natuur en Milieufederaties en stichting Natuur & Milieu voeren een studie uit over draagvlak en participatie voor windenergie op land. Als onderdeel daarvan organiseren we een groot landelijk windenergie-event met als rode draad: Participatie en de rol van lokale energiecoöperaties. Het Wind-Event is daarom ook interessant voor Drentse energiecoöperaties, dorpen en gemeenten die energieneutraal willen worden.

Wind Event

Workshops, lezingen, verdiepingssessies en debat, simultaan op verschillende kennisniveaus. Kortom: een interessant programma voor zowel beginnende coöperaties als voor mensen die al lange tijd meelopen in de windsector. Lees in de vooraankondiging alvast meer over de onderwerpen die aan bod komen en meld je aan…

Kom je ook? Het event vindt plaats op zaterdag 16 september, te Nijmegen. Het definitieve programma volgt.