Natuur en Milieufederatie Drenthe voorkomt 8 ton aan CO2 uitstoot

18 september 2018

Natuur en Milieufederatie Drenthe voorkomt 8 ton aan CO2 uitstoot

Na afloop van het publiek debat over Zonneparken in Drenthe afgelopen juni werd de deelnemers gevraagd om een bijdrage om emissierechten af te kopen via de carbonkiller. Door het kopen van deze CO2-rechten – die direct zijn vernietigd – is de uitstoot van 8 ton CO2 voorkomen.

Het betreft de aankoop en vernietiging van European Union Allowances (EUA’s) die afkomstig zijn uit het Europese emissiehandelssysteem (ETS). Om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, verdeelt de Europese Unie vanaf 2005 zogenaamde ‘emissierechten’ onder Europese bedrijven. Eén emissierecht geeft het recht om 1 ton CO2 uit te stoten. Als een bedrijf meer wil uitstoten dan het krijgt, moet het rechten bijkopen.

Helaas werkt het systeem niet zoals het is bedoeld. Er zijn namelijk te veel emissierechten op de markt. Het overschot zorgt ervoor dat de financiële prikkel voor investeringen in schonere productie uit blijft. Met als gevolg dat de grootste vervuilende bedrijven blijven stoken en uitstoten. De politiek bouwt het aantal emissierechten elk jaar een beetje af. Dat gaat veel te langzaam! En dat vinden niet alleen wij, maar ook veel klimaatwetenschappers.

Om dit te voorkomen heeft WISE de campagne ‘carbonkiller’ in het leven geroepen. Hiermee kan iedereen CO2 rechten kopen en zo voorkomen dat de industrie dit kan uitstoten.

Meer weten? Kijk op www.carbonkiller.org