Met IVN Borger-Odoorn op zoek naar de Knollathyrus

29 april 2019

Met IVN Borger-Odoorn op zoek naar de Knollathyrus

Zondag 19 mei organiseert IVN Borger-Odoorn een excursie over de Knollathyrus in de omgeving van Eesergroen. Deze zeldzame plantensoort komt in Drenthe bijna alleen hier in de bermen voor. Sinds vorig jaar is de gemeente Borger-Odoorn daarom in het kader van Heel Drenthe Zoemt ambassadeur voor de Knollathyrus.

De Knollathyrus is uitermate zeldzaam in ons land. De plant staat zelfs te boek als één van de meest bedreigde planten van de Nederlandse Flora. Vroeger groeide de Knollathyrus op allerlei plekken in lichte loofbossen op een lemige ondergrond. In de gemeente Borger-Odoorn bevindt zich zo’n leemplek in de berm van de Middenweg bij Eesergroen. In het voorjaar bloeit de plant daar uitbundig samen met veel andere planten.

In het voorjaar van 2018 hebben de Natuur en Milieufederatie Drenthe en Landschapsbeheer Drenthe een natuurwerkplaats over de Knollathyrus georganiseerd. Tijdens deze middag hebben we samen met de gemeente, provincie, natuurorganisaties, betrokken bewoners, grondgebruikers en deskundigen concrete adviezen voor de gemeente geformuleerd. Daardoor kan de gemeente Borger-Odoorn tijdens wegwerkzaamheden langs de Middenweg beter rekening houden met de Knollathyrus en ook het bermbeheer hier optimaal op afstemmen.

We adviseerden toen om de Knollathyrus op andere geschikte locaties te (her)introduceren. Daarbij is onder meer het Kattenveen als geschikte introductieplek benoemd. Dit gebied met bosstroken, heide en grasland grenst aan de Middenweg. Een bezoek aan het redelijk onbekende Kattenveen is daarom onderdeel van de IVN-excursie op 19 mei.

Meer informatie
De excursie van IVN Borger-Odoorn is op 19 mei van 13.00 tot 15.30 uur en start langs de Middenweg in Eesergroen.
Lees hier meer over de Knollathyrus in Borger-Odoorn.