Meet & Eats over het terugdringen van voedselverspilling bij horeca en consument

31 januari 2017

Meet & Eats over het terugdringen van voedselverspilling bij horeca en consument

De Natuur en Milieufederaties van Groningen en Drenthe zijn afgelopen najaar gestart met een reeks Meet & Eats. De Meet & Eats zijn bijeenkomsten die gaan over de verduurzaming van ons voedselsysteem. Het verduurzamen van onze voedselproductie en -consumptie biedt namelijk kansen voor duurzaamheid, onze gezondheid, dierwelzijn en de economie. De eerste Meet & Eats over lokaal voedsel en eiwitgewassen hebben al veel opgeleverd. Voor het voorjaar staat het terugdringen van voedselverspilling als onderwerp op het menu van de Meet & Eats.

Meet & Eat voedselverspilling bij horeca
Op maandag 6 maart organiseren we een inspirerende lunchbijeenkomst voor horecaondernemers, chef-koks en/of bedienend personeel (inloop vanaf 10.30 uur). Hoe kunnen nieuwe ontwikkelingen als apps bijdragen aan het terugdringen van verspilling? David Kloosterboer van de ResQ app vertelt erover. Daarnaast worden de quick wins om voedselverspilling in de horeca tegen te gaan, slimme inkoop en menu engineering en (economische) kansen bij het tegengaan van voedselverspilling behandeld. Interesse?

Meet & Eat voedselverspilling consumenten
Graag nodigen wij je uit voor de vierde Meet & Eat op 23 maart van 16.30 – 20.30 uur, die in het teken staat van voedselverspilling. Naast inspirerende verhalen en voorbeelden, hebben we ook een diner samengesteld uit producten, die anders zouden worden weg gegooid. Schuif je aan? Door voedselverspilling gaat veel goed voedsel verloren en het terugdringen hiervan blijkt een uitdaging. In de keten zorgt de consument voor de meeste verspilling, zij zijn verantwoordelijk voor maar liefst 42%. Maar wat kun je nu wel doen? Wat zijn de goede voorbeelden? Waar ligt de rol van de Natuur en Milieufederaties? En wat is jouw gouden tip om verspilling tegen te gaan? Kijk hier voor meer informatie.

Over voedselverspilling
Door voedselverspilling gaat er veel goed voedsel verloren. Volgens Eurostat wordt na het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, het meeste voedsel in Nederland verspild in de Europese Unie. Er is sprake van voedselverspilling, als voedsel dat voor menselijke consumptie bedoeld is, hier niet voor wordt gebruikt.

Voedselverspilling in Nederland
In Nederland wordt jaarlijks voor enkele miljarden euro’s aan bruikbaar voedsel weggegooid of onnodig laagwaardig verwerkt. Voedselverspilling vind je overal: bij de oogst, tijdens opslag en transport, in supermarkten en horeca, maar ook thuis. Bijna de helft van al het verspilde voedsel wordt weggegooid door de consument, namelijk 42%. Producenten volgen kort daarna met 39%. De horeca en supermarkten zijn verantwoordelijk voor respectievelijk 14% en 5% van de voedselverspilling.[1] Dit onderwerp kent daarom meer probleemeigenaren. Tegelijkertijd heeft deze problematiek een diffuus karakter. Kleine hoeveelheden vormen samen een groot geheel, individuele en maatschappelijke belangen lopen vaak ver uit elkaar en de consequenties zijn voor elke partij afzonderlijk relatief klein. Bovendien heeft geen enkele partij de sleutel om hier echt het verschil te maken.

De prullenbak in
Met het weggooien van voedsel, gaan ook alle energie en grondstoffen de prullenbak in die nodig waren om die etenswaren te telen, vervoeren, koelen en eventueel te bewerken en verpakken. Dat kost allemaal energie, hoofdzakelijk afkomstig uit fossiele brandstoffen. Voor het produceren van één kilo etenswaren, wordt gemiddeld bijna anderhalve liter benzine gebruikt. Daarnaast worden er ook nog andere grondstoffen gebruikt, zoals bijvoorbeeld water, bestrijdingsmiddelen en kunstmest.[2]  Zowel het ministerie van Infrastructuur en Milieu als het ministerie van Economische Zaken hebben het terugdringen van voedselverspilling opgenomen in hun beleid. Bovendien heeft de Nederlandse regering afspraken gemaakt om CO2-uitstoot terug te dringen.

 


[1]                    [1] Preparatory Study on Food Waste across EU 27, European Commission, 2010
[2]                    [2] http://www.milieucentraal.nl/voeding/voorkom-voedselverspilling/