Meer dan 20 oproepen om lichten uit te doen

17 november 2015

Meer dan 20 oproepen om lichten uit te doen

De afgelopen weken heeft de Natuur en Milieufederatie Drenthe inwoners gevraagd om locaties te melden waar wat hun betreft het licht uit mag. Dit in het kader van de jaarlijkse campagne Nacht van de Nacht. Hierop kwamen in Drenthe meer dan 20 meldingen binnen van verlichte plekken.  De betreffende organisaties en bedrijven zijn nu benaderd om hun verlichting aan te pakken.

Uit eerder onderzoek van de Natuur en Milieufederaties bleek dat acht van de tien Nederlands wil dat reclameverlichting en aanlichting van kantoren ’s nachts uitgaat. Vijf van de tien vindt dat de overheid nachtelijke reclameverlichting en aanlichting van gebouwen moet verbieden.

Goed voorbeeld doet goed volgen
Soms is al veel winst te behalen door het plaatsen van een sensor, waardoor het licht ’s nachts nassau voor en nauitgaat. Eén van de gemelde locaties, het Nassaucollege in Assen, deed dit bijvoorbeeld. Tussen 23.00 uur s ’avonds en 5.00 uur s’ ochtends is het nu een stuk donkerder, wat de omwonenden als zeer prettig ervaren en de school veel geld bespaart.

Om welke meldingen gaat het?
De meldingen die binnen zijn gekomen, hebben onder andere te maken met een overdaad aan straatlantarens. Hierover zijn diverse gemeenten benaderd. Ook zijn er meldingen van onnodige reclameverlichting s ‘nachts of van verlichting in en om bedrijfspanden of gebouwen. Alle verantwoordelijke bedrijven of organisaties hebben hierover een brief ontvangen van de Natuur en Milieufederatie.

Er is een aantal meldingen over de verlichting van tuinbouwkassen en melkveestallen. De melkveestallen heeft de Natuur en Milieufederatie gemeld  bij LTO Noord, omdat wij al langer samenwerken aan het verminderen van lichthinder door melkveestallen. Voor kassen hebben wij al eerder landelijke partijen opgeroepen om te komen tot een meerjarenaanpak voor de vermindering van lichthinder door kassen. De huidige regelgeving voor verlichting van kassen schiet namelijk tekort.

Waarom is een donkere nacht belangrijk?
In vergelijking met andere delen van Nederland is Drenthe op veel plekken nog donker. Hier kun je in landelijke gebieden nog de schoonheid van de donkere nacht ervaren. Duisternis is door de provincie  in de Omgevingsvisie benoemd als één van de kernkwaliteiten van Drenthe. Helaas neemt de hoeveelheid licht neemt nog steeds toe en wordt de hemel steeds lichter, waardoor er minder sterren te zien zijn. 

Verlichting heeft veel effect op de natuur en het milieu. Een overdaad aan licht verstoort het bioritme van allerlei dieren en planten en kan een heel ecosysteem ontwrichten. Aangezien voor elektrische verlichting in het algemeen fossiele brandstoffen worden opgestookt, betekent dit ook een ongewenste uitstoot van kooldioxide in de atmosfeer. Ook wordt onnodige verlichting vaak als storend ervaren, zeker als het s ’nachts brandt op momenten dat het niet nodig is. Of als de verlichting slecht is afgesteld waardoor het in huiskamers of slaapkamers schijnt.

Jaarlijks worden miljoenen euro’s verspild door inefficiënte verlichting. Er kan veel geld worden bespaard door slimmer om te gaan met verlichting, bijvoorbeeld door de verlichting ’s nachts uit te doen of door minder te verlichten. Een gemeente betaalt jaarlijks €700,- aan energiekosten voor de aanlichting van één kerkgebouw met vijf schijnwerpers. Dat zijn jaarlijks duizenden euro’s aan decoratieve verlichting van panden en gebouwen. Datzelfde geldt natuurlijk voor het aanstralen van bedrijfspanden waar vaak een nog grotere hoeveelheid licht en dus geld wordt gebruikt.

Mag van u het licht ook uit?
We hopen dat met deze actie de gemelde locaties en ook anderen geïnspireerd zijn om te kijken naar de mogelijkheden om lichtvervuiling tegen te gaan. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Kijk op www.nachtvandenacht.nl. Alle Drentse meldingen staan op www.wijmakenhetdonker.nl.