Meedoen met Harry de Vroome Penning prijs

20 februari 2012

Meedoen met Harry de Vroome Penning prijs

Op 26 april 2012 vindt de uitreiking van de Harry de Vroome Penning plaats. De penning wordt toegekend aan projecten, organisaties of personen die een bijdrage hebben geleverd aan het behoud van de kwaliteit van Drenthe.

De penning is een eerbetoon aan Harry de Vroome die zijn hele leven in het teken heeft gesteld van de natuur en het landschap. Zijn grote en inspirerende kracht was het landschap zijn vorm te laten behouden, ondanks dat het aan allerlei veranderingen onderhevig was.

Onder het motto ‘Landschap als blijvende bron van inspiratie’ tracht de Werkgroep Harry de Vroome van Het Drentse Landschap zijn gedachtegoed levendig te houden. Onder meer door eens in de twee jaar de Harry de Vroome Penning uit te reiken.

Kijk voor meer informatie op www.drentslandschap.nl.
Hier zijn o.a. de criteria te vinden waaraan de inzendingen moeten voldoen. Hier vindt u ook een standaardformulier dat gebruikt moet worden.PS. De inzendingen moeten voor 1 maart 2012 bij Het Drentse Landschap binnen zijn.