Doe mee aan het publiek debat Zonneparken passend bij Drenthe!

8 juni 2018

Doe mee aan het publiek debat Zonneparken passend bij Drenthe!

Datum: 26 juni 2018
Tijd: 19.00-22.00 uur
Locatie:
Rabozaal in de Nieuwe Kolk (Weiersstraat 1, Assen)

Op dinsdagavond 26 juni organiseert de Natuur en Milieufederatie Drenthe het publiek debat ‘Zonneparken passend bij Drenthe’. In Drenthe neemt het aantal plannen voor zonneparken snel toe. Hoe zorgen we er voor dat deze plannen – belangrijk voor een energieneutrale toekomst – zo worden gerealiseerd dat ze passen bij Drenthe? Zowel bij de inwoners, als bij het landschap.

Onder begeleiding van Jaap Jepma van Noordtij gaan we in drie rondes het debat aan. De eerste ronde wordt afgetrapt door gedeputeerde de heer Tjisse Stelpstra en landschapsarchitect en Rijksadviseur Berno Strootman. Zij gaan het debat aan over nut en noodzaak van zonneparken in Drenthe. Moeten we overal ruimte geven aan deze zonneparken, zodat we de klimaatdoelstellingen halen? Of moeten alleen of eerst de Drentse daken worden vol gelegd, en het waardevolle landschap en alle landbouwgrond worden gespaard?

De tweede ronde gaat over de rol van projectontwikkelaars, energiecorporaties en omwonenden. Albert Smand van de lokale energiecoöperatie EnergieKansen bijt de spits af. Moeten de grote projectontwikkelaars het voortouw nemen of is dat alleen aan de lokale energie initiatieven? Wat is de rol van de provincie en gemeenten? Moeten zij regels opstellen voor de projectontwikkeling van zonneparken en zo ja, welke? En welke rol spelen de inwoners en omwonenden van Drenthe? Mogen ze alleen meepraten of ook hun veto uitspreken? In de slotronde gaat het om de vraag hoe verder? Wie is er aan zet? Wat moet er nu gebeuren en door wie?

Met dit debat willen we richting geven aan beleid met betrekking tot zonneparken in en buiten Drenthe. Met overheden en stakeholders werken we – aan de hand van opbrengsten – samen aan een gewenste Drentse aanpak: rekening houdend met het landschap en de betrokkenheid van haar inwoners.

Met bijdragen van o.a. directeur Drents Landschap Sonja van der Meer, Jaap Hoeksema van Energie van Ons, deskundige bewonersparticipatie Rob Rietveld, specialist klimaat en energie Auke Jan Veenstra van LTO, Jan Willem Zwang van Greenspread, Dick Bruin van De Drentse Kei en diverse betrokkenen uit de lokale energiebeweging en bewonersgroepen. Het aantal aanmeldingen loopt storm, dus wees er snel bij.

Aanmelden is niet meer mogelijk. We zitten vol.

Voor vragen kunt u terecht bij Judith Boekel, Communicatieadviseur van de Natuur en Milieufederatie Drenthe (j.boekel@nmfdrenthe.nl).