Maximumsnelheid 130 km/uur bij Assen ten koste van de natuur

16 september 2012

Maximumsnelheid 130 km/uur bij Assen ten koste van de natuur

Per 1 september bedraagt de maximumsnelheid op de A28 bij Assen ’s avonds en ’s nachts 130 kilometer per uur. Minister Schultz heeft onze bezwaren tegen deze verhoging van de maximumsnelheid afgewezen. Een minieme tijdwinst voor de automobilist weegt voor de Minister helaas zwaarder dan het negatieve effect op het Witterveld en de verslechtering van de luchtkwaliteit en extra geluidhinder in Assen.

Samen met Het Drentse Landschap heeft de Natuur en Milieufederatie Drenthe begin augustus bezwaar gemaakt tegen de verhoging van de maximumsnelheid in de avond en de nacht op het traject Beilen – Assen Noord van de A28. Verhoging van de maximumsnelheid naar 130 km/uur leidt tot extra stikstofdepositie op het Witterveld, terwijl dit hoogveengebied al in kwaliteit achteruit is gegaan door te veel stikstof.

Bovendien krijgen inwoners van Assen te maken met een slechtere luchtkwaliteit en meer geluidhinder. Door hogere concentraties stikstofoxiden en fijn stof neemt het risico op gezondheidsklachten toe. Ook de provincie en de gemeente Assen hebben bezwaar aangetekend tegen de verhoging van de snelheid op dit deel van de A28.

Reactie Minister Volgens de Minister heeft de extra stikstof geen negatief effect op het Witterveld. Ook zouden de normen voor de luchtkwaliteit en geluidhinder niet worden overschreden. De Minister rekent daarbij wel op milieumaatregelen die in andere sectoren, zoals de landbouw nog moeten worden genomen.

Inmiddels is het snelheidsbeleid op de autosnelwegen ook in het Noorden een lappendeken. Het zou goed zijn als nieuwe kabinet daar een andere weg in kiest.   Wij vinden het een slechte zaak dat alle milieuwinst die wordt gehaald met schonere auto’s weer zo gemakkelijk wordt weggegeven. Het Witterveld is nu al overbelast met stikstof en de stikstofdepositie op het gebied moet juist verder omlaag.