Lokale Energie stevig in opmars

21 februari 2012

Lokale Energie stevig in opmars

n Nederland en Drenthe schieten de lokale initiatieven om duurzame lokale energie op te wekken en/of te leveren als paddenstoelen uit de grond. Alleen al in Drenthe zijn meer dan 25 groepen actief op het gebied van duurzaamheid en duurzame energie, allemaal in andere stadia van ontwikkeling en met een eigen doelstelling. De Natuur en Milieufederatie Drenthe gaat deze initiatieven ondersteunen in samenwerking met de Drentse Energie Organisatie (DEO).

Begin dit jaar organiseerden wij een excursie naar het Duitse Lathen voor actieve duurzame groepen in Drenthe. Tijdens deze excursie is de oprichting van het Drentse netwerk voor duurzame lokale energie gelanceerd. De aanwezige groepen hebben dit enthousiast ontvangen. De natuur- en milieufederatie wil via dit netwerk kennisuitwisseling over duurzame energieopwekking organiseren. Dit gaat niet alleen over de opwekking zelf, maar ook over financiële en juridische kwesties die daarmee samenhangen. Daarnaast richt de samenwerking zich ook op het onder de aandacht brengen van de lokale initiatieven onder beleidsmakers, bedrijven en het brede publiek. De officiële start van deze samenwerking is in voorbereiding.

Meer informatie
Bent u of wilt u zelf samen met een lokale groep mensen aan de slag met duurzame energie? En/of wilt u een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor de aftrap van het ondersteuningsnetwerk? Meld u zich dan bij Christiaan Teule via c.teule@nmfdrenthe.nl of 0592 311 150.

Contactpersoon
Christiaan Teule (c.teule@nmfdrenthe.nl)