Lokale energie op politieke agenda

17 september 2012

Lokale energie op politieke agenda

Opiniepeilingen voorafgaand aan de verkiezingen laten zien dat er veel draagvlak is voor het lokaal opwekken van energie. Een ruime politieke meerderheid geeft aan voor het onbeperkt ‘salderen’ van eigen energie te zijn. Het is nu zaak te zorgen dat deze uitkomst wordt vertaald in vooruitstrevend beleid.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om als particulier te investeren in een zonnepaneel elders dan op de eigen woning en de opgewekte stroom direct met je eigen stroomrekening te vereffenen (salderen). Dit betekent dat je energiebelasting betaald over eigen opgewekte stroom. De Natuur en Milieufederatie Drenthe juicht het toe dat veel politieke partijen het ‘salderen op afstand’ in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen. Hierdoor wordt het gezamenlijk investeren in een lokale opwekkingsinstallatie meteen een stuk interessanter.

Nu doorzetten De politieke aandacht en het draagvlak vormen een goede eerste stap. Nu komt het er natuurlijk op aan om de partijen ook na de verkiezingen erop te blijven wijzen dat die salderingsregeling er moet komen. Samen met de vele duurzame initiatieven in Drenthe en Nederland en andere belangenorganisaties zetten we ons daarvoor in.

Prinsessendag Op dinsdag 18 september is het prinsessendag in Drenthe. Deze dag is een initiatief van vrouwen uit alle gemeenteraden van Drenthe. Zij komen die dag bij elkaar om zich over duurzame ontwikkelingen en energie te laten informeren. De raadsleden zijn belangrijke ambassadeurs voor lokale energie-initiatieven in hun gemeente. De Natuur en Milieufederatie Drenthe vraagt tijdens die dag aandacht voor de lokale energie initiatieven in Drenthe en laat de raadsleden kennismaken met een aantal van deze initiatieven.