Lokale bewonersinitiatieven steeds meer in trek

7 juni 2011

Lokale bewonersinitiatieven steeds meer in trek

Het aantal lokale initiatieven voor duurzame energieopwekking en energiebesparing groeit. Steeds vaker komen ze van onderop. Particulieren nemen het heft in eigen handen en verenigen zich om samen aan de slag te gaan in hun eigen omgeving. De Natuur en Milieufederatie Drenthe stimuleert en ondersteunt deze lokale bewonersinitiatieven en brengt ze met elkaar in contact.

Een groeiend aantal initiatieven betekent ook dat er steeds meer kennis en ervaring beschikbaar komt op dit gebied. Door de krachten te bundelen kunnen de initiatiefnemers van elkaar leren, samenwerken en hun eigen plannen versterken.

Aansprekende voorbeelden
Een goed voorbeeld van een lokaal bewonersinitiatief is te vinden in de Drentse plaats Oosterhesselen, waar een Coöperatieve Vereniging voor Zonne-energie is opgericht. De vereniging heeft het doel om binnen het dorp Oosterhesselen voldoende zonne-energie op te wekken om alle inwoners van duurzame zonne-energie te kunnen voorzien. Zij willen hiervoor zonnepanelen installeren op de grote daken van (agrarische) bedrijfsgebouwen.

Een ander goed voorbeeld komt uit de drie dorpen Roderesch, Alteveer en Steenbergen, in de kop van Drenthe. Zij willen bijdragen aan energiebesparing door de inwoners te stimuleren om zonnecollectoren aan te schaffen. Om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken organiseren ze een gezamenlijke inkoop, zodat de aanschafprijs lager wordt.

Bijeenkomst lokale bewonersinitiatieven
Er zijn in Drenthe verschillende bekende en minder bekende lokale initiatieven rondom duurzame energieopwekking en energiebesparing. Wij organiseren op woensdag 29 juni een bijeenkomst om de initiatiefnemers met elkaar in contact te brengen en de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen mogelijk te maken. Bent u initiatiefnemer en wilt u deelnemen? Meld u dan aan door een e-mail te sturen naar info@nmfdrenthe.nl onder vermelding van uw naam en de namen van de personen die met u meekomen.