Lijsttrekkers kiezen voor meer regie en investeringen in duurzame bouw

15 maart 2019

Lijsttrekkers kiezen voor meer regie en investeringen in duurzame bouw

13 maart organiseerden NVBU, Bouwend Nederland en Natuur en Milieufederatie Drenthe het lijsttrekkersdebat voor duurzaamheid in de bouwsector. Op de illustratieve praktijklocatie van Bouwmensen in Ruinen gingen de fractievoorzitters van acht partijen met elkaar, en het publiek, in debat.

De centrale thema’s van het debat: De opgave energietransitie en circulaire bouwen en het tekort aan vakmensen. De bouwsector is, zo blijkt uit de transitieagenda’s van het Rijk, verantwoordelijk voor 35% van de Nederlandse CO2-uitstoot en zelfs de helft van het totale grondstoffengebruik. De urgentie en opgaven zijn duidelijk, maar de bouw worstelt nog met wisselende en uitblijvende vraag. Uit tabellen met leerlingenprognoses blijkt een naderend tekort aan arbeidskrachten van 30%. Alle aanleiding dus voor een debat over de bouwagenda van Drenthe.

Provincie aan zet

Alle partijen kiezen ‘voor’, bij de stellingen over meer regie en meer investeringen in een duurzame Drentse bouwsector – én wat betreft het wel of niet versnellen van de transitie. “De markt schreeuwt om duidelijkheid” en “Als wij niet meegaan in de transitie lopen de vakkrachten die er nog wel zijn straks de regio uit” zijn de meest typerende reacties.

Jullie hebben ons hier vanuit de markt en bouwsector uitgenodigd en daar zijn we graag op ingegaan. Dat betekent dat we denken dat we iets te bieden hebben. We zetten dit onderwerp in de Regiodeals sterk op de agenda en maken hier financiën voor vrij.

Of de provincie voor of achterloopt, daarover verschillen de partijen van mening. Er gebeurt wel degelijk wat, maar er kan nog slimmer worden samengewerkt en meer worden ingezet op opschaling. Dan gaat ook vanzelf de kostprijs van maatregelen en groene businessmodellen omlaag. Daar is continuïteit in de markt voor nodig en op dat vlak kan de provincie, zo is het beeld in de zaal, een grote rol spelen.

Wisselende tekorten

Dit is meteen de brug naar het tekort aan vakmensen. Zowel de lijsttrekkers als de zaal twijfelen als het gaat om breed of specialistisch opleiden van de toekomstige bouwers. Veel belangrijker lijkt de zorg voor een constante banenmarkt. Bouwondernemers uit het publiek komen met een krachtig signaal: “Over het geheel is er misschien een tekort, maar we worstelen met het aantal opleidingsplekken die we moeten bieden en de wisselende vraag door het jaar heen.”.

Modulair bouwen en seizoensgevoeligheid

Één van de suggesties is om modulair bouwen als kans te zien voor het overbruggen van periodes van uitblijvende opdrachten. Dat klinkt ons als muziek in de oren. De fabricatie van duurzame, prefab bouwonderdelen staat de bouwer toe om bijvoorbeeld in de winterperiode aan de slag te zijn met de productie van (nieuwe) segmenten die kunnen worden toegepast in een periode van hoogconjunctuur en ‘weinig tijd voor andere dingen’. Deze procesinnovatie kan ervoor zorgen dat kosten, tijd en arbeidsplekken beter kunnen worden verspreid. Bovendien draagt het bij aan de circulaire transitie van de sector.

Vraagcreatie

De hoofdconclusie van het debat is dat de provinciale politiek zich sterk zal moeten gaan maken voor continuïteit in beleid, meer projecten en proeftuinen – waar mogelijk met regelluwe zones en experimenteerruimte. De lijsttrekkers gaan in ieder geval allemaal naar huis met een goedgevulde gereedschapskist en, zo lijkt het, het frisse voornemen om als provincie werk te maken van een duurzame en circulaire Drentse bouweconomie. Wordt vervolgd…