Lang leve het Klimaat akkoord: Werk maken van 100% nieuwe energie

17 december 2015

Lang leve het Klimaat akkoord: Werk maken van 100% nieuwe energie

Lang leve het klimaatakkoord! De Natuur en Milieufederatie Drenthe schaart zich met plezier achter alle lofbetuigingen die het akkoord inmiddels heeft ontvangen. Het is een prestatie van formaat dat 195 landen zich aan deze ambitie hebben verbonden. We moeten de discussie over de noodzaak van drastische maatregelen nu achter ons laten en ons voluit richten op de omschakeling naar een 100% duurzame energievoorziening.

Het akkoord is op sommige punten nog open en niet afdwingbaar; de inzet en koers zijn echter duidelijk. Over 30 jaar moet de energievoorziening wereldwijd kilmaatneutraal zijn. Om daar te komen moeten we allemaal extra stappen zetten.

Nederland is mede verbonden aan de Europese verplichtingen en loopt inmiddels achter op schema. De evaluatie van het energieakkoord en de discussie over de kolencentrales zal daarom voor ons de eerste grote testcase zijn. Sluiting van alle kolencentrales betekent zo’n 8% minder CO2. Dat werkt! Verder lopen we achter op het aandeel duurzame energieopwekking. Dat betekent dat we als eerste meer werk moeten maken van vermindering van het energiegebruik en extra impulsen moeten geven aan energiebesparing.

De mogelijkheden en kansen daartoe liggen dicht bij huis:

In Drenthe kunnen we werk maken van een grootschalig besparingsprogramma voor de bestaande woningvoorraad. Ruim 200.000 bestaande woningen binnen 25 jaar energieneutraal: goed voor de werkgelegenheid, scheelt in woonlasten en draagt bovendien ook nog eens bij aan aardbevingsproblematiek.

Opvallend van de klimaattop in Parijs is ook de merkbare aanwezigheid en inzet van het bedrijfsleven. Zij omarmen de noodzaak van een volledige transitie en zien ook nieuwe kansen. De Noordelijke Natuur en Milieufederaties hebben begin dit jaar samen met ondernemers, VNO-NVW en Bouwend Nederland bij de provincies gepleit voor een grootschalig besparingsoffensief. Drenthe mist een krachtige gezamenlijke vertaling van het landelijke energieakkoord. Ook daar kunnen we verdere inhoud aan geven.

Rheebruggen 3 (82)
Zonnecentrale Ansen. Bron: HDL

En natuurlijk liggen er kansen voor meer zonne-energie. Samen met de lokale energiecorporaties kunnen we meer zonnecentrales realiseren met Ansen als inspirerend voorbeeld.

Ook het realiseren van wind op zee en land blijft keihard noodzakelijk. Hierin liggen we ook achter op schema en zal er een tandje bij moeten. Dat betekent niet rucksichlos doorzetten, maar vergt vooral een betere aanpak die gericht is op meer betrokkenheid en profijt voor alle betrokkenen.

Samen met de landbouw kunnen we kringlooplandbouw realiseren. Consumenten kunnen de boeren helpen door zich aan te sluiten bij de nieuwe voedselbeweging die gaat voor lokaal en duurzaam.

De klimaattop van Parijs biedt dus een schat aan mogelijkheden. Ook hier in Drenthe is er nog een wereld te winnen. Laten we dat samen doen!

Klimaatakkoord in Parijs aangenomen. Bron: NOS