Landelijk symposium: Fruitteelt ontmoet voedselbos

16 februari 2018

Landelijk symposium: Fruitteelt ontmoet voedselbos

Voedselbossen staan de laatste jaren sterk in de belangstelling. Voedselbossen zijn ontworpen systemen die voedsel produceren waarbij natuurlijke processen centraal staan. Voordeel ten opzichte van de huidige landbouw is dat geen of nauwelijks externe inputs als kunstmest en bestrijdingsmiddelen nodig zijn en de veel grotere biodiversiteit van het systeem.

De voedselbossenwereld en de professionele landbouw zijn nog sterk gescheiden werelden. De Natuur en Milieufederaties ondersteunen het initiatief van de Fruittuin van West om een ontmoeting tussen deze twee werelden te organiseren. Met als doel van elkaar te leren. Dit symposium vindt plaats op 22 maart in Amsterdam bij Fruittuin van West