Laat uw stem horen!

14 maart 2017

Laat uw stem horen!

Op woensdag 15 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Wij roepen als eerste alle Drentse kiezers op hun stem te laten horen. Het stemrecht is een groot goed en er staat voor onze provincie veel op het spel. Daarnaast roepen we Drentse bestuurders op in het kader van de kabinetsformatie onze provincie voor te dragen als proeftuin en koplopergebied voor een duurzame en circulaire economie. Hier liggen voor onze provincie grote kansen.

Kiezers kunnen dit jaar voor het eerst de groene scores van de partijprogramma’s mee laten wegen in hun keuze. Het Planbureau voor de Leefomgeving kreeg van VVD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en Vrijzinnige Partij het verzoek de programma’s te analyseren. Hierop maakten zij een doorrekening van allerlei maatregelen uit de programma’s op het gebied van mobiliteit, landbouw, natuur en energie. De in totaal zeshonderd maatregelen zijn vervolgens afgezet tegen het huidige beleid met 2030 als uitgangspunt. De effecten van beleid van politieke partijen voor milieu en klimaat verschillen sterk, constateert het Planbureau.  Er valt dus zeker iets te kiezen!

Groene kieswijzer

Niet alle partijen hebben hun programma’s laten doorrekenen door het Planbureau. Wie milieu en natuur mee wil laten wegen in zijn of haar stemkeuze kan ook gebruik maken van het groenkieskompas.nl. Deze stemwijzer is als kieshulp geïnitieerd door Greenpeace, IVN, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds en is ontwikkeld door het onafhankelijke Kieskompas, dat werkt volgens wetenschappelijke methoden. Alle politieke partijen in de Tweede Kamer hebben aangegeven wat hun positie is ten opzichte van de 30 groene stellingen. ‘Via het kieskompas kun je eenvoudig testen welke partij het beste bij jouw opvattingen past,’ aldus Talitha Koek, namens de zes organisaties woordvoerder van Groen Kieskompas. Koek: ‘Als milieu- en natuurorganisaties vertellen wij niet op welke partij mensen moeten stemmen. Wel reiken we een tool aan om kiezers inzicht te geven hoe politieke partijen tegen groene thema’s aankijken.’

Noordelijke inzet kabinetsformatie

Hoewel de groene items in de campagnetijd relatief weinig aan bod zijn gekomen is er in de meeste partijprogramma’s wel belangrijke aandacht aan geschonken. Wij verwachten dat onderwerpen als energie, verduurzaming van landbouw en schonere mobiliteit een belangrijke issue worden in de formatie. Hier ligt voor Noord Nederland ook bij uitstek de kans om zich als investeringsregio te profileren. De provincie Groningen heeft zich inmiddels getoond als voorloperregio op het gebied van circulaire economie, energietransitie, wonen van de toekomst, mobiliteit en digitalisering.  Wij roepen Drentse bestuurders op zich hierbij aan te sluiten en de Noord Nederlandse krachten op dit punt te bundelen.

Lees meer

Bekijk hier de doorrekening van het Planbureau van de Leefomgeving.

Bekijk hier het bericht over het contrast tussen partijen op milieugebied.

Bekijk hier het bericht over de beleidseffecten op de leefomgeving.

Lees meer over de Provincie Groningen als voorloperregio.