Koop groene energie uit eigen buurt!

28 november 2017

Koop groene energie uit eigen buurt!

Verkiezingsoproep aan Provincie en gemeenten

In het voorjaar van 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. In 2019 zijn de Provinciale Staten ‘aan de beurt’. Besturen zij straks organisaties die op 100% duurzame energie draaien? In hoeverre draagt hun inkoop bij aan de doelen die zij zichzelf stellen? In het kader van de aanstaande verkiezingen roepen wij politici op om inkoop van lokaal duurzame energie de komende tijd op de agenda te zetten. Koop groene stroom uit eigen buurt!

Samen aanbesteden

Provincie, gemeenten, waterschappen en aanverwante publieke organisaties gebruiken samen veel energie. Dat kopen zij in op de energiemarkt. Strenge aanbestedingsprocedures spelen hierin een grote rol. De provincie, zes Drentse gemeenten en de veiligheidsregio pakken dat al enige jaren samen op. Want, samen sta je immers sterk…

Maar draagt dit ook bij aan meer duurzamere energie in Drenthe? Op dit moment lijkt dat in het geheel niet het geval. In een traditioneel opgezette aanbesteding telt vooral de laagste prijs en zit je zomaar vast aan ‘foute’ leveranciers. Leveranciers die vooral leunen op het fossiele aardgas en ook nog de kolencentrales laten draaien. De laatste gezamenlijke aanbesteding van provincie en gemeenten was wat dit betreft een teleurstellende ervaring. Vooral de prijs en niet duurzaamheid bepaalden daarin de toon.

Beterschap

Gelukkig is er door diverse bestuurders van provincie en gemeenten beterschap beloofd. Voor de volgende ronde zullen ze hun beste beentje voorzetten. Het huidige contract voor de samenwerkende Drentse overheden loopt tot en met 2018. Deze kan nog verlengd met twee optiejaren. Zonder ingrijpen loopt dat dus zomaar door tot en met 2020. Maar dat betekent ook dat de provincie en deze gemeenten vooral nu het goede voorbeeld kunnen geven. Zij kunnen het huidige contract opzeggen en een nieuwe aanbesteding zo snel mogelijk in gang zetten. Een aanbesteding waarin 100% groene stroom uit eigen buurt voorop komt te staan. De overige gemeenten en andere semi- overheidsorganisaties kunnen zich hierbij aansluiten.

Dat heeft twee voordelen: Gezamenlijke groene inkoopkracht en een volume dat decentrale opwek in de regio een stevige impuls kan geven. In andere provincies zijn inmiddels mooie voorbeelden van gezamenlijke inkoop van duurzaam lokale energie. Zo’n aanpak willen wij ook in Drenthe!

Wij roepen Drentse bestuurders, raads- en statenleden daarom op tot actie. Koop groene energie uit eigen buurt! Wij zullen ook zelf de komende tijd hier aandacht voor blijven vragen.

Meer informatie:

  1. Rapportcijfers energieleveranciers 
  2. Groninger overheden tekenen voor groene inkoop op klimaattop
  3. Gelders voorbeeld