Kom naar het debat over de toekomstige energievoorziening van Noord-Nederland

2 november 2011

Kom naar het debat over de toekomstige energievoorziening van Noord-Nederland

Het Noorden wil graag koploper zijn op energiegebied. Maar met het huidige beleid gaan we de energie- en klimaatdoelstellingen niet halen. Een extra inspanning is noodzakelijk. Welke bijdrage gaat Noord-Nederland daar aan leveren? Wat is daarvoor nodig en hoever willen we gaan? Hoeveel ruimte zien we voor extra windmolens op land? Of plaatsen we ze liever allemaal op zee? Kunnen we niet beter vol inzetten op energiebesparing? Is dat vooral een taak voor het bedrijfsleven? En in hoeverre zijn we daar in onze eigen huishoudens toe bereid? Wij nodigen u uit daarover met elkaar het debat aan te gaan.

De natuur- en milieufederaties van Groningen en Drenthe organiseren op 10 november een openbaar debat over de vraag welke bijdrage Noord-Nederland kan en wil leveren aan de nationale en Europese klimaat- en energiedoelstellingen. Eric van Oosterhout, burgemeester van de gemeente Aa en Hunze, zal de avond voorzitten.

Tijdens dit debat presenteren de natuur- en milieufederaties van Groningen en Drenthe het energieplaatje van Noord-Nederland. Het debat gaat over bestuurlijke keuzes die Noord-Nederland daarbij moet maken. De resultaten nemen wij mee in onze adviezen en aanbeveling voor het beleid.

Het debat vindt plaats op donderdagavond 10 november in Assen van 19.30 uur tot 22.00 uur. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.

Locatie en aanmelding
Party Town Assen, De Haar 1-1a (bij het Verkeerspark). Met het oog op de catering verzoeken wij u zich aan te melden voor het debat door een e-mail te sturen naar: info@nmfdrenthe.nl.

Meer informatie
Op www.noordelijkklimaatperspectief.nl vindt u meer informatie over het debat en achtergronden.