Kolencentrale Nuon op de lange baan

8 april 2011

Kolencentrale Nuon op de lange baan

it is een gezamenlijk persbericht van Natuur & Milieu, Greenpeace, Natuur en Milieufederatie Groningen, de Waddenvereniging, het Groninger Landschap, Natuurmonumenten en Mobilisation for the Environment.

Utrecht, 7 april 2011 – De kolencentrale die Nuon in de Eemshaven wil bouwen wordt nog verder uitgesteld, in elk geval tot 2020. Mocht de centrale er toch ooit komen, dan zal de CO2-uitstoot minder dan de helft zijn van een reguliere kolencentrale. Milieuorganisaties hebben daarover met Nuon afspraken gemaakt.

De milieuorganisaties verzetten zich al jaren tegen de komst van twee kolencentrales in de Eemshaven. De centrales van Nuon en Essent zijn rampzalig voor het klimaat en verpesten de natuur en de luchtkwaliteit in het waddengebied. Juridische procedures en campagnes hebben nu geleid tot een aantal duidelijke toezeggingen van Nuon. De milieuorganisaties zijn blij dat de kolencentrale op de lange baan is geschoven en dat, mocht de centrale er onverhoopt toch komen, Nuon zich als eerste Europese energiebedrijf heeft vastgelegd op een strenge CO2-norm.

Klik hier voor het volledige persbericht.