Klimaatloop voor rechtvaardig klimaatbeleid

4 september 2015

Klimaatloop voor rechtvaardig klimaatbeleid

In december besluiten wereldleiders in Parijs over het klimaatbeleid voor de klimaatloopkomende decennia. Daarom trekken dit najaar over de hele wereld mensen naar Parijs om hun stem te laten horen. Ook vanuit de Nederlandse kerken worden activiteiten georganiseerd om hun stem te laten horen voor een rechtvaardig klimaatbeleid. De Natuur en Milieufederatie Drenthe ondersteunt deze actie van harte.

Waarom een Klimaatloop?
Van 30 november tot en met 11 december 2015 vindt in Parijs de eenentwintigste klimaatconferentie van de Verenigde Naties plaats. In Parijs moet een nieuw klimaatverdrag ondertekend worden als vervolg op de afspraken die in 1997 in Kyoto (Japan) zijn gemaakt. Een belangrijk moment in de strijd tegen de klimaatverandering.

Waar worden in Parijs afspraken over gemaakt?

  • het snel verminderen van de CO2‐uitstoot
  • het vergroten van onze gezamenlijke weerbaarheid tegen klimaatverandering en
  • de financiering van daaruit volgende activiteiten in ontwikkelingslanden door de rijke landen.

Kerken uit heel Europa, ook uit Nederland, organiseren in de aanloop naar de conferentie een ‘klimaatloop’ naar Parijs. Daarmee drukken zij hun zorg uit over klimaatverandering én hun hoop dat er dit jaar internationaal goede afspraken over gemaakt kunnen worden.

Klimaatloop in Drenthe
Het eerste weekend van de Klimaatloop is op 19 en 20 september in het Noorden. Op zaterdag wordt er gelopen naar Groningen, vanuit Winsum en vanuit Peize. Zondag is de Adventskerk in Assen het eindpunt. Er start een wandeling vanuit Vries en een vanuit Beilen/Hooghalen. Wil je ook je stem laten horen? Meld je dan aan als wandelaar voor één van onderstaande wandelingen.

Programma – Zaterdag 19 september

Wandeling van Winsum naar Groningen (ong. 17,5 km)
10.00 uur ontvangst Centrumkerk, Hoofdstraat W 36
11.00 uur start. 15.30 uur aankomst Groningen
Informatie en opgave: Ate Faber (fabera@ziggo.nl)

Wandeling van Peize naar Groningen (ong. 10 km)
13.00 uur Ontvangst Peize 13.30 uur start. 15.30 uur aankomst Groningen
Informatie en opgave: Mans Boelens (mans.boelens@gmail.com)

Programma – Zondag 20 september

Wandeling van Vries naar Assen (ong. 15 km)
9.30 uur kerkdienst in de dorpskerk te Vries, met aandacht voor de klimaatloop11.00 uur start. 15.30 uur aankomst Adventskerk te Assen.
Informatie en opgave: Bert Altena (bert.altena@hetnet.nl)

Wandeling van Hooghalen naar Assen (ong. 11,5 km)10.00 uur kerkdienst Het Kompas, Stengelinstraat 13 Hooghalen, met aandacht voor de klimaatloop.12.00 uur start Wandelaars vanuit Beilen kunnen dan aansluiten. (Beilen – Hooghalen 8,5 km)15.30 uur aankomst Adventskerk te Assen
Informatie en opgave: Bouke Oudega (bpoudega@planet.nl)

Op www.klimaatloop.nl vindt u meer informatie over de overige weekenden en de landelijke manifestatie op 24 oktober.