Klimaatkeuze

23 augustus 2012

Klimaatkeuze

12 duurzame Nederlandse organisaties hebben het initiatief genomen om de Klimaatkeuzecampagne op te zetten. Ook de Natuur en Milieufederaties willen de Nederlandse kiezers helpen voor de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september 2012, door inzicht te geven in de duurzaamheid van het energie- en klimaatbeleid van politieke partijen.

Klimaatkeuze geeft Nederlandse kiezers vóór 12 september 2012 inzicht in het energie- en klimaatbeleid van politieke partijen. De gevolgen van klimaatverandering zijn groot: natuurrampen, een gebrek aan voldoende beschikbaar en betaalbaar drinkwater en voedsel en een bedreiging voor de volksgezondheid. Niet alleen in Nederland maar (juist) ook in ontwikkelingslanden.

Politieke partijen konden reageren op 6 concrete maatregelen die de transitie naar een duurzame samenleving bevorderen. De thema’s zijn:

  • Nederland vermindert de CO2-uitstoot in 2020 met 40%
  • Grootverbruikers van energie gaan meer belasting betalen
  • Maak kolenstroom duurder door hogere belasting
  • Stimuleer schone en decentrale energieopwekking
  • Er komen geen nieuwe kerncentrales
  • Stimuleer vleesvermindering door belastingen

De resultaten van de verschillende partijen leest u op www.klimaatkeuze.nl.