Jan de Groote centraal in nieuwe aflevering ‘Boeren met hart voor natuur’

20 november 2017

Jan de Groote centraal in nieuwe aflevering ‘Boeren met hart voor natuur’

In de derde aflevering zet Heel Drenthe Zoemt het gemengde bedrijf van Jan de Groote in de spotlights. De primeur was afgelopen vrijdag tijdens de Manifestatie Heel Drenthe Zoemt, voor het grote publiek komt de aflevering vandaag uit. 

Jan’s boederij in Beilen is een paradijs voor zwaluwen en insecten, maar ook voor zijn eigen dieren. Zijn koeien staan 180 dagen per jaar buiten, een deel van zijn koeien en jongvee begraast gronden van Staatsbosbeheer en zijn paarden begrazen het ecoduct naar het Dwingelderveld.

Bekijk het filmpje hier

‘Boeren met hart voor natuur’
Natuuroganisaties in Drenthe zijn in oktober gestart met de reeks filmpjes waarin ze natuurinclusieve boeren in het zonnetje zetten. Boeren die op wat voor manier dan ook natuurbewust en milieuvriendelijk te werk gaan en zo biodiversiteit in de provincie versterken. De films zijn onderdeel van de campagne Heel Drenthe Zoemt.

Heel Drenthe Zoemt is een samenwerking van Natuur en Milieufederatie Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe, Staatsbosbeheer, provincie Drenthe, De Vlinderstichting, Vlinderwerkgroep Drenthe, FLORON, Agrarische Natuur Drenthe, Het Drentse Landschap, Duurzaam Bovensmilde, IVN Assen en Emmen en het KNNV. De organisaties vragen aandacht voor de biodiversiteit in berm en boerenland. De campagne is mede mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe, Prins Bernhard Cultuurfonds en de Nationale Postcode Loterij.