Jacob Gunter nieuwe voorzitter Natuur en Milieufederatie Drenthe

7 juni 2011

Jacob Gunter nieuwe voorzitter Natuur en Milieufederatie Drenthe

Het bestuur van de Natuur en Milieufederatie Drenthe heeft Jacob Gunter tot haar nieuwe voorzitter benoemd. Jacob Gunter heeft diverse managementfuncties vervuld bij de Belastingdienst, het waterschap en het Ministerie van Financiën. Op dit moment is hij door heel Nederland actief als zelfstandig adviseur op het terrein van management en besturen.

Het verbinden van uiteenlopende groepen en belangen ziet hij als één van zijn grootste drijfveren. Ook voor de natuur- en milieufederatie ligt op het terrein van het verbinden een belangrijke opgave.

Jacob Gunter verhuist binnenkort vanuit Groningen naar de gemeente Tynaarloo en verheugt zich op deze terugkeer naar zijn geboorteprovincie.

Werken voor de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën en dan nu voorzitter van de Natuur en Milieufederatie Drenthe?
“Het lijken misschien twee werelden, maar ik zie heel veel overeenkomsten. Het samenwerken en het verbinden van mensen en organisaties is wat mij vooral drijft en die rol vormt tevens de belangrijkste rode draad in mijn werk. Dat spoort helemaal met datgene waar ook de natuur- en milieufederatie voor staat.”

Een nieuw terrein?
“Nee hoor, de eerste ontmoetingen met de natuur- en milieufederatie stammen uit de tijd dat ik werkzaam was bij waterschap Hunze en Aa’s als secretaris-directeur. Mijn werkzaamheden kenden veel raakvlakken met het gebiedsgerichte werk van de natuur- en milieufederatie. In mijn ‘Haagse tijd’ ben ik al actief geweest als voorzitter van het Haagse Milieucentrum en ‘het Brundlandtplatform’.”

En nu voorzitter van de Natuur en Milieufederatie Drenthe. Wat trekt je in die organisatie en wat vind je de grootste uitdaging?
“De natuur- en milieufederatie staat voor schoonheid en duurzaamheid van Drenthe. Met deze schoonheid moet iedereen met respect omgaan. Het respectvol omgaan met deze schoonheid is de opgave waar we, de provincie, gemeenten, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven, samen voor staan. De natuur- en milieufederatie heeft hier allereerst een belangrijke verbindende functie, maar signaleert ook zaken die mis dreigen te gaan of wanneer mensen of organisaties hun verantwoordelijkheid niet nemen. Ook die taak hoort bij ons werk.”

En wat geeft jou de inspiratie en energie voor deze extra taak in je drukke bestaan
“Het buiten zijn. Als het even kan wip ik er tussenuit om tijd te besteden aan mijn hobby als natuurfotograaf, om te zeilen, te golfen of te schaatsen.”

Het bestuur en de medewerkers van de Natuur en Milieufederatie Drenthe zijn blij met Jacob Gunter als nieuwe voorzitter en zien uit naar de komende samenwerking met hem.