Ons Jaaroverzicht 2011 is uit!

28 juni 2012

Ons Jaaroverzicht 2011 is uit!

Het Jaaroverzicht 2011 van de Natuur en Milieufederatie Drenthe is uit. Dit jaaroverzicht geeft u een beknopte weergave van onze projecten en activiteiten in 2011.

Het Jaaroverzicht 2011 kunt u als PDF downloaden en bekijken. U kunt ook een papieren versie opvragen bij ons secretariaat via info@nmfdrenthe.nl of tel. 0592-311150 o.v.v. uw naam en adresgegevens.