Inzending voor de Harry de Vroome Penning opengesteld

8 december 2011

Inzending voor de Harry de Vroome Penning opengesteld

Vanaf 7 januari is het mogelijk om projecten, organisaties of personen voor te dragen voor de Harry de Vroome Penning. Deze penning wordt toegekend aan het initiatief dat het beste uiting geeft aan het motto van Harry de Vroome: ‘Het landschap als blijvende bron van inspiratie’.

Harry de Vroome
Harry de Vroome werkte als consulent landschapsbouw bij Staatsbosbeheer in Drenthe. Zijn hele leven stond in het teken van de natuur en het landschap. Zijn grote en inspirerende kracht was het landschap zijn vorm te laten behouden, ondanks dat het aan allerlei veranderingen onderhevig was.

Werkgroep Harry de Vroome
Onder het motto ‘Het landschap als blijvende bron van inspiratie’ wil de Werkgroep Harry de Vroome van Het Drentse Landschap zijn gedachtengoed levendig te houden. Op advies van de werkgroep reikt Het Drentse Landschap daarom eens in de twee jaar de Harry de Vroome Penning uit. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Natuur en Milieufederatie Drenthe, B+O Architecten en adviesbureau BügelHajema Adviseurs. Ali Edelenbosch is voorzitter van de werkgroep.

Categorieën
Uitgangspunt voor het toekennen van de prijs is dat de belangen van natuur, landschap, erfgoed, kunst en architectuur in Drenthe gediend moeten worden, met het accent op de materiële aspecten ervan.

Er zijn twee categorieën, te weten:
1. prijs van verdienste: beloning voor een idee, project of initiatief van personen/werkgroepen of organisaties die zich gedurende langere tijd voor natuur, landschap en/of erfgoed hebben ingezet
2. aanmoedigingsprijs: beloning voor een jong, inspirerend en vernieuwend initiatief

Inzendingen
De inzendingen dienen voor 1 maart 2014 te worden gestuurd of gemaild naar:

Stichting Het Drentse Landschap
t.a.v. Sonja van der Meer
Postbus 83, 9400 AB Assen

Sonja.vanderMeer@drentslandschap.nl