Inspraakreactie tegen uitbreiding pluimveehouderij in Schoonloo

16 mei 2013

Inspraakreactie tegen uitbreiding pluimveehouderij in Schoonloo

De gemeente Aa en Hunze is van plan een vergunning te verlenen voor uitbreiding van de pluimveetak bij een akkerbouwbedrijf in Schoonloo. De Natuur en Milieufederatie Drenthe heeft de gemeente gevraagd geen medewerking te verlenen aan deze uitbreiding van 90.000 naar 168.000 vleeskuikens.

Door de uitbreiding wordt pluimveehouderij in plaats van akkerbouw de hoofdtak van het bedrijf. Dit schept een precedent voor andere akkerbouwbedrijven met intensieve veehouderij in de gemeente. Vanwege het landschap en om milieuredenen vinden wij het ongewenst als in de toekomst meer intensieve veehouderijbedrijven in de gemeente ontstaan. Op basis van het provinciaal beleid is deze omschakeling ook niet toegestaan.

Meer informatie
Lees hier onze reactie (pdf).