Initiatief Drenthe Bouwt Circulair gelanceerd

15 maart 2019

Initiatief Drenthe Bouwt Circulair gelanceerd

13 maart presenteerden NVBU, Bouwend Nederland, N.I.C.E. en de Natuur en Milieufederatie Drenthe: Drenthe Bouwt Circulair. Dit deden de initiatiefnemers tijdens het verkiezingsdebat over de bouwagenda van Drenthe. “Wij zien deze unieke samenwerking als het startpunt voor meer circulaire bouwprojecten in de provincie en nodigen iedereen uit om mee te doen. Wij zijn er klaar voor!”

Het aantal circulaire projecten in Drenthe is momenteel nog op 1 hand te tellen. Dat kan en moet natuurlijk anders. ‘Drenthe Bouwt Circulair’ zet in op praktijkgerichte samenwerking. Het is de bedoeling om met de regionale aanpak kennis en ervaringen straks breed te delen – via een groeiend aantal projecten. Circulair bouwen moet de nieuwe standaard in Drenthe gaan worden. Drenthe Bouwt Circulair wil hiervoor de springplank gaan bieden.

“We moeten overstappen naar circulaire manieren van bouwen. Grondstoffen worden schaars en de uitstoot van CO2 neemt nog steeds toe. De huidige manier van bouwen draagt hieraan bij. Inzetten op circulair bouwen biedt grote kansen voor innovatie met positieve effecten voor milieu én economie.”

Het samenwerkingsinitiatief is in een promotiefilm en concrete actieagenda door de samenwerkende partijen gepresenteerd. De Agenda Drenthe Bouwt Circulair vormt de concrete aanzet voor opdrachtgevers, beleidsmakers, bestuurders en volksvertegenwoordigers om samen in actie te komen. Het geeft handvatten om met de noodzakelijke schaalvergroting van Circulair Bouwen aan de slag te gaan. Drenthe Bouwt Circulair is daarmee hét startpunt voor meer projecten, kennisdeling en samenwerking:

NVBU, Bouwend Nederland, N.I.C.E. en de Natuur en Milieufederatie Drenthe hebben de eerste stap gezet en roepen iedereen die zich in deze agenda kan vinden om aan te sluiten. “Hoe meer marktpartijen zich bij dit initiatief aansluiten, hoe sterker onze gezamenlijke oproep wordt. Zeker als er al een actuele vraag, idee of project speelt – maar dat is geen vereiste. Kortom: ga met ons in gesprek!” Nieuwsgierig geworden? Bekijk de promotiefilm, of download hier de hele actieagenda. Doe je mee?