Ingrijpende bezuinigingen voor het Drentse platteland

2 februari 2011

Ingrijpende bezuinigingen voor het Drentse platteland

Hoe groot zijn de voorgestelde bezuinigingen nu eigenlijk? Hoewel die vraag nog niet precies kan worden beantwoord, is één ding duidelijk. Ze hebben ingrijpende gevolgen voor het hele Drentse platteland.

Over de precieze bezuinigingsbedragen is nog veel onduidelijkheid. Hierover wordt nog druk onderhandeld tussen het Ministerie en de provincies. Wel is duidelijk dat het natuurbeleid als gevolg van deze kabinetsvoornemens kraakt in al zijn voegen.

Bezuiniging
De eerste cijfers en berichten over de bezuinigingen kwamen voort uit de begroting van het huidige kabinet. Daarin was op de begroting voor natuur en landschap een bezuiniging opgenomen van € 340 miljoen op een budget van € 872 miljoen, oftewel zo’n 40% minder budget voor de natuur. Het gaat hier om de directe bezuinigingen op de begroting van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Wat ook speelt is dat het Rijk de verantwoordelijkheid voor natuur- en landschapsbeleid bij de provincies heeft neergelegd. Tegelijkertijd worden de provincies gekort op het budget dat zij ontvangen voor de uitvoering ervan.

Investeringsregeling Landelijk Gebied
Inmiddels komt er steeds meer informatie over de rijksmiddelen die voor het totale landelijke gebied overblijven. Deze cijfers geven een nog dramatischer beeld. Van het totale landelijke budget van de Investeringsregeling Landelijk Gebied van € 501 miljoen blijft mogelijk slechts € 190 miljoen over. Als dat de einduitkomst is van het overleg tussen het Rijk en de provincies, komt dat neer op 60% minder rijksbudget voor het Drentse platteland!

Dit zal bovendien een negatief sneeuwbaleffect kunnen krijgen, omdat de rijksmiddelen normaal gesproken ook gebruikt worden voor het binnenhalen van Europese fondsen, die om cofinanciering vragen. Niet alleen de natuur maar ook de plattelandseconomie dreigen hiervan ernstig de dupe te worden.