Hogescholen komen met afstudeerexpeditie Circulaire Economie

22 januari 2018

Hogescholen komen met afstudeerexpeditie Circulaire Economie

MEPPEL– Hogescholen bieden vanaf februari een afstudeerexpeditie Circulaire Economie aan. Het tweede semester zal dit traject als pilot draaien in de Noordelijke provincies: Drenthe, Friesland en Groningen. Het afstudeertraject staat geheel in het teken van het icoonproject ‘Circulaire Woning’ uit de transitieagenda’s Circulaire Economie die afgelopen maandag werden gepresenteerd aan staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven. Dit nieuws kwam op de vierde dag van de Week van de Circulaire Economie.

Hogescholen in Nederland pakken de handschoen direct op

In samenwerking met Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE), één van onze partners in de weg naar een circulair Drenthe, en Het Groene Brein bieden Nederlandse hogescholen een landelijke groene afstudeerexpeditie aan, waarin studenten samenwerken aan de implementatie van het icoonproject Circulaire Woning: product as a service, een concrete case uit de transitieagenda’s Circulaire Economie. Er is plek voor maximaal vijftien ambitieuze studenten.

Interdisciplinaire teams van studenten

Studenten werken in dit project in interdisciplinaire teams samen met meerdere woningbouwcorporaties uit de drie Noordelijke provincies Drenthe, Friesland en Groningen. Elke deelnemende woningbouwcorporatie wordt gekoppeld aan een team van maximaal vijf studenten. Verder worden Noordelijke gemeenten, diverse producenten van apparatuur (zoals ovens, koelkasten) en lokale bewoners betrokken. De teams werken zelfstandig en in voor hen georganiseerde circu-leerlab’s. In het lab worden inspirators en werkvormen ingezet om gewoontepatronen op te schudden, het denken op te rekken, inspiratie-injecties te geven.

Product as a service

Studenten onderzoeken in deze afstudeeropdracht hoe een woningbouwcoöperatie woningen kan gaan renoveren die energiezuinig zijn en waarbij alle apparaten in huis worden aangeboden via het model van ‘product as a service’. De gedachte bij ‘product as a service’ is dat de gebruiker het product niet bezit, maar betaalt voor het gebruik. In de theorie ligt dan ook de energierekening voor deze apparaten niet meer bij de gebruiker. Dit levert een model op met een incentive voor producenten om een optimale gebruiksduur en laag energiegebruik te realiseren. Hiermee worden het grondstoffengebruik en de CO2-uitstoot teruggedrongen en krijgen huurders mooie apparaten voor een betaalbare prijs. Zo gaan het omlaag brengen van CO2-uitstoot, het terugdringen van grondstoffengebruik en het verbeteren van de leefkwaliteit hand in hand.

Alle partijen betrokken

De teams inventariseren samen met bewoners, woningbouwcorporatie en gemeente huidig bezit en gebruik. Op basis hiervan worden passende aanbieders van elektrische apparaten aangetrokken en wordt gezamenlijk een menukaart opgesteld met keuze uit verschillende apparaten, zoals inbouwapparatuur in de keuken. Hierbij geldt voor alle apparaten in een huis die via dit model worden aangeboden, dat er één aanspreekpunt is en één contract. Het totaalconcept, inclusief menukaart, worden gezamenlijk in een pre-concurrentiële setting onderzocht en ontwikkeld. De uiteindelijke opdrachten van de woningbouwcorporatie kunnen in een gewone tender worden vormgegeven.

Nederland gaat voor een circulaire economie

Naar aanleiding van het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 en het Grondstoffenakkoord, zijn op maandag 15 januari 2018 vijf transitieagenda’s gepresenteerd. Daarin is de ambitie om Nederland vóór 2050 volledig circulair te maken uitgewerkt. Bedrijven, vakbonden, overheden, kennisinstellingen en andere (maatschappelijke) organisaties laten in deze agenda’s zien hoe we in 2050 een volledig circulaire economie kunnen bereiken op de thema’s Biomassa & Voedsel, Kunststoffen, Maakindustrie, Bouw en Consumptiegoederen.