Onze Heugte lichies in 2016

25 april 2017

Onze Heugte lichies in 2016

Bevrijdingsdag noemde de sector het. De afschaffing van het melkquotum bleek een farce voor milieu, economie, natuur en dier. Grootschalige uitbreiding van de melkveehouderij leidde tot te veel koeien, te veel mest en daarmee te veel uitstoot van fosfaat. Zelfs zoveel dat Europa dreigde in te grijpen.

De melkprijs en hiermee het inkomen kelderden naar beneden. Het water steeg de boeren naar de lippen. Als antwoord werd in 2016 het fosfaatreductieplan geschreven. Boeren moeten met nieuwe subsidies acuut en fors krimpen. Duurzame melkveehouderij anno 2016…

De samenleving ziet het graag radicaal anders. Op het gebied van voedsel ontstaat een nieuwe beweging. Mensen maken zich sterk voor lokale kringlopen, gezonde landbouw en nieuwe verbindingen met de boer, het land en zijn product.

Twee verschillende werelden met ieder hun eigen dynamiek. De systeemwereld lijkt los te raken van de leefwereld. Dat speelt niet alleen bij voedsel, ook bij energie, zorg, privacy en banken. Het raakt inmiddels het hart van onze democratie.

Bouwen aan nieuwe verbindingen vormt daarom de belangrijkste rode draad voor ons werk in de komende jaren. We zullen ons nog verder ontwikkelen als netwerkorganisatie die bruggen slaat tussen deze werelden.

We staan voor een goede zaak en voelen ons thuis in de samenwerking tussen de verschillende partijen en belangen. Steeds vaker ontstaan initiatieven van inwoners en bedrijven om hun eigen leefomgeving mooier, socialer en duurzamer te maken. Overheden en grote instellingen zijn weer op zoek naar hun duurzame roots. Beide bewegingen ondersteunen wij met volle kracht.

Samen werken we aan een mooi en duurzaam Drenthe.

Reinder Hoekstra (directeur Natuur en Milieufederatie Drenthe)

 

Jaarverslag lezen


Heugte lichies ontvangen? 

Wilt u ons boekje ‘Heugte lichies 2016’ ontvangen? Stuur dan een mail naar info@nmfdrenthe.nl met uw naam en adres gegevens o.v.v. Heugte lichies ontvangen.