Heel Drenthe Zoemt: Campagne biodiversiteit in landbouwgebied van start

1 juni 2017

Heel Drenthe Zoemt: Campagne biodiversiteit in landbouwgebied van start

Soortenrijkdom op onverwachte plekken

We gaan met de campagne Heel Drenthe Zoemt aandacht vragen voor biodiversiteit in bermen en landbouwgebied. Dit doet we samen met onder andere Landschapsbeheer Drenthe, provincie Drenthe en Staatsbosbeheer.

Vaak is wel duidelijk dat in beschermde natuurgebieden veel wilde planten en dieren leven. Minder bekend is het grote aantal soorten dat floreert in bermen, houtwallen en akkers. Samen met natuurspotters en liefhebbers gaan we daarom dit jaar deze leefomgeving in kaart brengen. Met hen maken we duidelijk wat er leeft, welke soorten een steuntje in de rug kunnen gebruiken en welke soorten meer bescherming nodig hebben.

Wil je wekelijks verhalen uit de agrarische natuur lezen? Of zelf op zoek naar icoonsoorten voor dit landschap? Volg ons dan op Facebook en www.heeldrenthezoemt.nl!

 

Partners Heel Drenthe Zoemt

Dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Heel Drenthe Zoemt is een samenwerking van Natuur en Milieufederatie Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe, provincie Drenthe, Staatsbosbeheer,  De Vlinderstichting en FLORON. Heel Drenthe Zoemt is bovendien mede mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe, Prins Bernhard Cultuurfonds en de Nationale Postcode Loterij.