Heel Drenthe Zoemt: help de bij

3 juli 2014

Heel Drenthe Zoemt: help de bij

De Natuur en Milieufederatie Drenthe lanceert het samenwerkingsinitiatief Heel Drenthe Zoemt. Doel van het initiatief is om in Drenthe samen te werken aan het verbeteren van de leefomstandigheden van de wilde bij. Bij-vriendelijk groenbeheer moet de standaard worden. Dat is niet alleen goed voor de bij, het levert ook een bijdrage aan de biodiversiteit en is door de bloemrijkdom aantrekkelijk voor inwoners en toeristen.

Met Heel Drenthe Zoemt willen we alle initiatieven voor de bij in Drenthe verbinden en bij-vriendelijk groenbeheer op de agenda zetten. Op www.heeldrenthezoemt.nl maken we alle initiatieven zichtbaar en kan iedereen potentiële locaties voor nieuwe initiatieven melden. Zo willen we samen met zo veel mogelijk partners Drenthe weer laat zoemen.

Wat is er aan de hand?
Het gaat niet goed met de bij. Veel wilde bijensoorten worden met uitsterven bedreigd of zijn zelfs al uitgestorven. Dat is slecht nieuws, want de bij zorgt voor de bestuiving van planten en dus ook van ons voedsel. Zonder bijen zullen er geen nieuwe vruchten en groenten groeien; zonder bijen bijvoorbeeld geen appels of tomaten.

Oorzaken
Er zijn verschillende oorzaken voor deze achteruitgang. Door intensief maaibeheer zijn voedselbronnen (bloemen) en nestgelegenheid voor bijen verdwenen. Ook zijn bepaalde bestrijdingsmiddelen giftig voor bijen.

Oplossingen
Gelukkig is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor de bij. Natuurgroepen, boeren en natuurorganisaties zijn succesvol bezig met plaatselijke initiatieven. In tuinen en groenvoorzieningen worden steeds vaker bloemen ingezaaid en bijenhotels neergezet.

Maar er is meer nodig. Voor een structurele verbetering van de leefomstandigheden van de bij, is van belang dat iedereen – groenbeheerders, boeren, bedrijven en inwoners – in Drenthe hulp gaat bieden aan de bij. Bij-vriendelijk beheer van bermen, openbaar groen, bedrijventerreinen en tuinen moet de standaard worden.

Kijk op www.heeldrenthezoemt.nl en help mee.