Grote tegenstellingen en wederzijds begrip tijdens landbouwdebat

3 oktober 2013

Grote tegenstellingen en wederzijds begrip tijdens landbouwdebat

Landbouwdebat250 deelnemers Landbouwdebat

De meningen zijn verdeeld over de landbouw in Noord-Nederland. Dat bleek tijdens het grote noordelijke Landbouwdebat dat de noordelijke natuur- en milieufederaties in samenwerking met het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant hebben georganiseerd. Woensdag 2 oktober discussieerden zo’n 250 boeren, inwoners en bestuurders uit Groningen, Fryslân en Drenthe over de toekomst van de landbouw in Noord-Nederland.

Daarbij ging het er soms fel aan toe, zeker bij het onderwerp intensieve veehouderij. Uit de landbouwenquête, die ten grondslag lag aan het debat, bleek al dat dit een heikel punt is. Alle uitersten passeerden de revue. Een pluimveehouder poneerde de stelling dat intensieve veehouderij – in tegenstelling tot wat vaak gesteld wordt – juist goed is voor het milieu. Iemand anders stelde dat het veel beter voor het milieu is om minder vlees te eten.

Maar in het algemeen overheerste de nuance. De aanwezige boeren bleken zich heel goed bewust van de opgave die er ligt om hun plek in Noord-Nederland te behouden c.q. te verdienen. De aanwezige burgers waren op een aantal punten zeer kritisch over de landbouw en de invloed op het landschap, maar in het algemeen was er toch begrip voor de boer.

Dé oplossingen voor de opgaven waarvoor de landbouw zich gesteld ziet, kwamen niet op tafel. Maar bij boeren en inwoners van Noord-Nederland lijkt er bereidheid om hierover verder met elkaar in gesprek te gaan.

Drenthe
Samen met de landbouw, de provincie en gemeenten gaan we verder aan de slag met de resultaten van de enquête en het debat. De hoofdopgave is in Drenthe de melkveehouderij. Samen met LTO Noord hebben we een Drentse aanpak ontwikkeld voor de ruimtelijke inpassing van schaalvergroting in de melkveehouderij, genaamd Boerderijen om trots op te zijn. Met betrokken overheden en de landbouw gaan we hier mee verder, zodat deze aanpak ook een plek krijgt in het beleid. Ook zijn we van plan om gezamenlijk met de Drentse landbouw het thema lichthinder door melkveestallen op te pakken.

Meer informatie
Lees ook het artikel in het Dagblad van het Noorden over het debat (pdf).
Lees hier de resultaten van de landbouwenquête.
Lees meer over het project Boerderijen om trots op te zijn.

 

landbouwdebat 3

landbouwdebat 2landbouwdebat 4landbouwdebat 5