Grote belangstelling voor publieksactie Hart voor Natuur

3 januari 2011

Grote belangstelling voor publieksactie Hart voor Natuur

Boswachters, natuurgidsen en vrijwilligers hebben zondag 2 januari circa 40.000 bezoekers ontvangen met een Nieuwjaarsgroet en warme chocolademelk bij de publieksactie Hart voor Natuur.

Geholpen door het prachtige winterweer zijn vele Nederlanders  naar buiten gegaan voor een frisse neus. Op ruim 150 plekken verspreid door heel Nederland werden zij warm ontvangen bij een knisperend vuurtje. Met deze publieksactie vragen de organisatoren aandacht voor de toekomst van de natuur en het landschap; juist in tijden van bezuinigingen. Nagenoeg alle bezoekers ondersteunen de actie van harte en reageerden positief. In Nationaal Park Veluwezoom vormden honderden mensen een hart waarmee zij de actie letterlijk ondersteunden.

In de coalitie Hart voor Natuur hebben ruim twintig natuur- en milieuorganisaties de handen ineen geslagen voor de toekomst van de natuur en het landschap in Nederland. De organisatoren van Hart voor Natuur spreken van een groot succes ook dankzij de inzet van vele vrijwilligers en op diverse plekken de nauwe en prettige samenwerking met de plaatselijke horeca.

Reacties uit de politiek
Ook diverse politici hebben gereageerd op en/of meegeholpen bij de actie. Zo gingen Job Cohen (PvdA) en Emile Roemer (SP) aan de slag op de Veluwezoom en bracht Alexander Pechtold (D66) een bezoek in Renkum. Liesbeth van Tongeren (GL) was te vinden in het Diemerbos.

Job Cohen (PvdA): “Natuur is geen linkse hobby. Natuur is geen rechtse hobby. Het is sowieso geen hobby. Het is een noodzakelijke basisvoorziening voor ons allemaal.” Cohen kondigde aan dat de PvdA een Wet op de BasisNatuur gaat indienen om het herstel van de natuur te beschermen tegen “de wispelturigheid van de politiek”. In deze wet moet komen te staan welke natuurgebieden er moeten komen in Nederland. “Dan nemen we de tijd, maar we houden allemaal vast aan het einddoel.”

Emile Roemer (SP): “Ik heb een boodschap voor Mark Rutte. Ik kom uit het onderwijs: ‘Hart’ schrijf je met een ’t’ en niet met de ‘d’. Bouwen aan de natuur duurt jaren, afbraak is zo gebeurd.”

Alexander Pechtold (D66) – Tijdens zijn bezoek aan Hart voor Natuur in Renkum: “De bezuinigingen op natuur zijn ondoordacht, werk van decennia staat op het spel. Het kabinet moet oppassen natuur politiek te maken; natuur is van ons allemaal!”

Cees Veerman (CDA): “Het is een duidelijk signaal dat zoveel mensen vandaag voor de natuur zijn opgekomen. Rentmeesterschap is een belangrijke waarde en niet iets waar je zomaar mee kunt stoppen. We moeten ervoor zorgen dat er straks ook nog natuur is voor onze kinderen en kleinkinderen. Ik hoop dat politici het signaal dat vandaag is afgegeven serieus nemen en natuur een plek geven die het verdient.”

Onno Hoes (VVD): “Het toenemende verlies aan biodiversiteit is een vergeten crisis in Nederland en als voorzitter van de Coalitie Biodiversiteit roep ik iedere Nederlander op zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen voor de natuur.”

Over het vervolg
Bezoekers konden hun e-mailadres achter laten om op de hoogte gehouden te worden. Via www.hartvoornatuur.nu kan dat nog steeds. De organisaties roepen iedereen op om hun favoriete natuurfoto te uploaden op deze website.

De publieksactie van 2 januari is het begin van een estafette-actie richting de Provinciale Statenverkiezingen begin maart. De verschillende organisaties zullen ieder op eigen wijze aandacht vragen voor wat er op het spel staat voor natuur en landschap. In Drenthe gaan we 20 februari warmlopen voor de natuur.

Hart voor Natuur bestaat uit:
De12Landschappen, De Natuur- en Milieufederaties, De Vlinderstichting, European Invertebrate Survey-Nederland (EIS-Nl), FLORON, Goois Natuurreservaat, Ijsselmeervereniging, IVN Natuur- en milieueducatie, Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie (JNM), Jongeren Milieu Actief (JMA), Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), Landschapsbeheer Nederland, Milieudefensie, Natuurmonumenten, Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN), Reptielen, amfibieën en vissenonderzoek Nederland (RAVON), Staatsbosbeheer, Stichting Duinbehoud, Stichting Natuur en Milieu, Unie van Bosgroepen, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging, Zoogdiervereniging.