Groenmanifest vraagt inzet provinciaal geld

17 september 2012

Groenmanifest vraagt inzet provinciaal geld

Landbouworganisatie LTO Noord, natuurbeschermings-organisaties en de Natuur en Milieufederatie Drenthe hebben via een gezamenlijke brief de Provinciale Staten van Drenthe opgeroepen de komende jaren eigen provinciale middelen vrij te maken voor de ontwikkeling van landbouw en natuur, zoals bepleit in het Drentse Groenmanifest. De groene partners richten zich met hun gezamenlijke oproep op het statendebat over de vitaliteit van het Drentse platteland dat woensdag 19 september aanstaande plaatsvindt.

De Drentse landbouw- en natuurorganisaties maken zich zorgen over de vitaliteit van het platteland. Door de landelijke bezuinigingen zijn investeringen in de ontwikkeling van het Drentse platteland inmiddels volledig stilgevallen. De afgelopen jaren is er met deze investeringen juist veel bereikt, bijvoorbeeld in De Onlanden in Noord-Drenthe en in het Hunzedal. De aanleg van natuurgebieden is gecombineerd met verbetering van de landbouwstructuur en realisering van de wateropgave. Bovendien heeft de recreatie in deze gebieden hiervan geprofiteerd.

In het – vorig jaar gepresenteerde – Groenmanifest hebben de groene organisaties gezamenlijk gepleit voor voortgaande investeringen in ontwikkeling van een robuuste en duurzame landbouwstructuur en een goed functionerende robuuste natuur (Ecologische Hoofdstructuur). Het uitgangspunt daarbij is dat de einddoelen voor het Drentse platteland overeind blijven maar het tempo van de aanpak wordt aangepast.

De provincie heeft het Groenmanifest omarmd en overgenomen als uitgangpunt voor haar beleid. In juli hebben Gedeputeerde Staten echter laten weten dat ze hiervoor de komende jaren geen eigen middelen beschikbaar willen stellen. Gedeputeerde Staten rekenen hier volledig op de inzet van middelen van anderen. Maar of die middelen er komen, is nog maar zeer de vraag. Dit betekent dat het investeringsniveau (tot voor kort 15 miljoen euro per jaar) in worst case scenario’s terug kan vallen naar nul. Het risico van een langjarige impasse dreigt.

De partners van het Groenmanifest trekken daarom nu bij Provinciale Staten aan de bel. De Drentse staten hebben eerder 25 miljoen euro voor het vitaal platteland gereserveerd. Zij gaan de komende tijd –tegen de achtergrond van bezuinigingen– bepalen welke bestemming zij aan dit bedrag wensen te geven.

De Manifestpartners vragen Provinciale Staten voor de komende vier jaar een bodembedrag beschikbaar te stellen voor de (gecombineerde) ontwikkeling van landbouw en natuur. Dit is cruciaal voor de vitalisering van het Drentse platteland. Met de provinciale middelen zal ook de kans op cofinanciering stukken groter worden.

– See more at: http://nmfdrenthe.malengo.nl/NatuurenMilieufederatieDrenthe/Nieuws/Natuurenlandschap/Ziezo4-2012/Groenmanifest_vraagt_inzet_provinciaal_geld.aspx#sthash.VBOQMnF9.dpuf