Groenmanifest basis voor provinciaal beleid

20 mei 2011

Groenmanifest basis voor provinciaal beleid

Op 17 mei hebben Gedeputeerde Staten besloten de ambitie uit het Groenmanifest van Drenthe als uitgangspunt te nemen voor provinciaal beleid. Half maart hebben wij dit Groenmanifest samen met LTO Noord, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer aan de provincie aangeboden.

In het manifest hebben we een pakket van voorstellen voor de Drentse natuur en voor het ammoniakbeleid uitgewerkt. Gedeputeerde Staten verwachten met de voorstellen voor de natuur een goed functionerende netwerk van natuurgebieden, de Ecologische Hoofdstructuur, te kunnen realiseren. De voorstellen voor het ammoniakbeleid gaat de provincie vertalen in een interim-beleidskader voor de vergunningverlening aan veehouderijbedrijven. Daarbij wordt een verlaging van de ammoniakbelasting van natuurgebieden gecombineerd met bedrijfsontwikkeling.