Groene poort van Noord en stiller asfalt voor N33

9 oktober 2012

Groene poort van Noord en stiller asfalt voor N33

De Natuur en Milieufederatie Drenthe pleit bij de aanpak van de N33 voor een groene toegangspoort bij Assen en extra stiltemaatregelen voor het Drentsche Aa gebied. De natuur- en milieufederatie roept de stuurgroep N33 en het bouwconsortium Poort van Noord op hier zorg voor te dragen. Nu de aanbesteding van de aanpassingen voor de N33 veel goedkoper is uitgevallen, biedt dit alle mogelijkheden voor een duurzamere weg, aldus de natuur- en milieufederatie.

Bij de voorbereiding zijn diverse maatregelen uit de meest groene varianten afgevallen of aangehouden in de besluitvorming, omdat deze niet binnen het budget zouden passen. De natuur- en milieufederatie vindt dat deze groene maatregelen alsnog een plek moeten krijgen in het project, nu uit de aanbesteding blijkt dat de overige aanpassingen van de weg aanzienlijk goedkoper worden uitgevoerd.

Groene toegangspoort Het verbindingspunt tussen de A28 en de N33 ten zuiden van Assen, zal volgens de natuur- en milieufederatie een groene toegangspoort voor de N33 moeten worden. Dit kruispunt zal een visitekaartje moeten zijn voor de duurzame gemeente Assen en het Drentsche Aa gebied. De natuur- en milieufederatie pleit voor betere ecologische verbindingen, zodat meer dieren dit  kruispunt ook kunnen passeren.

Geluidwerende maatregelen Ook pleit de natuur- en milieufederatie voor een extra stiltepakket. De nieuwe fly over in het kruispunt bij Assen  zorgt voor meer geluid. Wij roepen de betrokken overheden en de aannemers daarom op hier extra geluidswerende voorzieningen aan te brengen. Voor het Drentsche Aa gebied en de omgeving Rolde en Gieten is het aanbrengen van dubbellaags ZOAB een optie, die alsnog onder de loep moet worden genomen.

Verlichtingsplan De natuur- en milieufederatie gaat zich ook sterk maken voor een alternatief verlichtingsplan. De natuur- en milieufederatie maakt zich met name zorgen over de verlichting van kruispunten in de weg. We moeten spaarzaam zijn met energie en verlichting en de duisternis van Drenthe koesteren. De natuur- en milieufederatie roept het bouwconsortium op om met betrokkenen om tafel te gaan voor een alternatief verlichtingsplan. Juist bij deze bijzondere entree van het Nationaal Landschap Drentsche Aa zou gekozen kunnen worden voor nieuwe en zuiniger verlichtingsmethoden. Zo kan er gebruik gemaakt  worden van geleide verlichting en LED lampen.

De stuurgroep van de N33 vergadert op woensdag 10 oktober over de groene aanbesteding van de N33. Het risico bestaat dat de betrokken overheden en aannemers elkaar op dit punt de bal gaan toespelen. De natuur- en milieufederatie roept de stuurgroep op dit te voorkomen en de krachten te bundelen voor  ’De Groene poort van Noord’.