Goede energie tijdens bijeenkomst Samen voor Zon

26 april 2016

Goede energie tijdens bijeenkomst Samen voor Zon

Op 21 april bezochten meer dan 70 mensen de avond ‘Samen voor Zon’, een bijeenkomst van de Natuur en Milieufederatie Drenthe. Deze avond stond in het teken van het verkennen van de kansen voor nieuwe zonne-coöperaties in Drenthe. Zonne-energie leeft! Dat bleek zowel uit het aantal geïnteresseerden dat op deze avond afkwam, als uit het feit dat er 24 ideeën/locaties voor zonne-coöperaties naar voren werden gebracht.

De kantine van Achilles 1894, die voor de gelegenheid ter beschikking werd gesteld door de voetbalvereniging, was het decor voor een informatief en actief programma. De aftrap werd gedaan door gedeputeerde Tjisse Stelpstra. Hij benadrukte het belang van zonne-coöperaties en de grote waarde van samenwerking om deze coöperaties te doen slagen.

De urgentie
Milan en Patrick van der Meulen zorgden voor een opwarmer. Met de nieuwste gegevens over de staat van het klimaat gaven zij in een strakke, explosieve presentatie aan welke gevolgen van klimaatverandering nu al merkbaar zijn. Ook gaven ze aan op welke manier zonne-energie bij kan dragen aan het voorkomen van de verdere opwarming van de Aarde. Nu al zijn er zonne-installaties die goedkoper stroom kunnen produceren dan mogelijk is met gas of olie. De doorbraak is begonnen.

Fries voorbeeldWP_20160421_002
Simon Visbeek, een energieke fiscalist uit Friesland, informeerde de bezoekers over de financiële kansen die de postcoderoosregeling biedt en gaf een voorbeeld uit eerste hand; het inzetten van de postcoderoosregeling voor het een installatie van meer dan 20 panelen in het Friese plaatsje Heeg.

Achilles
Dat ook een voetbalvereniging veel baat heeft bij duurzaamheid kwam goed naar voren uit het verhaal van Rudi Smit, bestuurslid van Achilles 1894. Met behulp van diverse partijen, waaronder de Natuur en Milieufederatie Drenthe, heeft Achilles in een paar jaar tijd het energieverbruik (en daarmee de energie rekening) met bijna de helft verminderd.

Ondersteuning
Nieuwe initiatieven hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden, vertelde vervolgens Christiaan Teule van de Natuur en Milieufederatie Drenthe. Samen met de provincie Drenthe, de Drentse Energie Organisatie en de Drentse Kei organiseert hij een project waarbij nieuwe en bestaande postcoderoos-coöperaties praktische hulp kunnen krijgen van diverse specialisten uit de regio. Samen wordt gekeken naar mogelijke verdienmodellen, naar geschikte locaties, de beste manier van ledenwerving, etc. De Drentse Kei levert in dit project ondersteuning, met kennis over organisatie en de koppeling met de coöperatieve energieleverancier Noordelijk Lokaal Duurzaam. De Drentse Energie Organisatie kan als gedeeltelijke financier optreden.WP_20160421_025

Aan de slag
In groepen, verdeeld per regio, gingen de aanwezige bezoekers tenslotte aan de slag met de kaart van Drenthe met de vraag: Waar zie je als initiatief mogelijkheden om een nieuwe zonne-coöperatie te starten? Uit de inventarisatie kwamen 24 potentiële locaties tevoorschijn. In een gezellige rondwandeling langs de diverse tafels werden de locaties aan elkaar getoond. De belangrijkste vraag kwam daarna: Wat heb je nodig om je initiatief verder te helpen. Een eerste afspraak? Meer informatie? Of ben je al aan een professionele locatiestudie toe? 28 mensen gaven aan hulp te kunnen gebruiken. Voor het Servicepunt en de partners is er werk aan de winkel.

 

 

Heeft u ook plannen of ideeën voor een zonne-collectief bij u in de buurt? Neem dan contact op met het Servicepunt van de Natuur en Milieufederatie Drenthedoor een mail te sturen naar servicepunt@nmfdrenthe.nl.

WP_20160421_007WP_20160421_017

 

 

 

 

 

WP_20160421_022