Gewasbeschermingsmiddelen in de leefomgeving verdienen meer aandacht

11 februari 2014

Gewasbeschermingsmiddelen in de leefomgeving verdienen meer aandacht

Er is onderzoek nodig naar de mate waarin omwonenden van landbouwpercelen worden blootgesteld aan gewasbeschermingsmiddelen. Verder zijn maatregelen nodig om de blootstelling te verminderen. Dat staat in het advies dat de Gezondheidsraad aan de staatssecretarissen van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken heeft aangeboden.  

Omwonenden van landbouwpercelen waarop veel gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, zoals in de bollenteelt en de fruitteelt, maken zich geregeld zorgen over hun gezondheid. Voor gewasbeschermingsmiddelen geldt weliswaar een uitgebreide toelatingsprocedure, maar die dekt de risico’s voor omwonenden niet volledig af. Bovendien leven agrariërs de regels en gebruiksvoorschriften niet altijd na. Dat verhoogt de kans op blootstelling voor henzelf en voor omwonenden.

Lees het gehele advies van de Gezondheidsraad (pdf).