Gemeenteambtenaren bijgepraat over mogelijkheden bij lichtoverlast melkveestallen

19 oktober 2015

Gemeenteambtenaren bijgepraat over mogelijkheden bij lichtoverlast melkveestallen

In het kader van het project Duisternis bewust belicht heeft de Natuur en Milieufederatie Drenthe in samenwerking met LTO een informatiebijeenkomst georganiseerd voor ambtenaren van Drentse gemeenten en de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Drenthe. De bijeenkomst, die plaatsvond op 8 oktober, was gericht op het informeren  van de ambtenaren over mogelijkheden om storende lichtuitstoot uit melkveestallen te verminderen en/of voorkomen.

Verlichte melkveestallen met open zijwanden zijn een20151008_202729 relatief nieuwe bron van lichthinder in de donkere gebieden van Drenthe. Door de ontwikkeling in de melkveehouderij zal het aantal verlichte open melkveestallen in Drenthe nog verder toenemen. Het is goed mogelijk om lichtoverlast door melkveestallen te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door bij de vergunningverlening voorwaarden te stellen aan de verlichting van een melkveestal.

Convenant
In Groningen en Friesland hebben LTO Noord, de Natuur en Milieufederatie Groningen en de Friese Milieufederatie in dit kader op 18 mei 2015 een convenant getekend gericht op het voorkomen en verminderen van storende zichtbaarheid van verlichte melkveestallen. Nieuwe melkveestallen moeten per 1 juni 2015 voldoen bepaalde eisen die opgesteld zijn in een technisch document. Voorbeelden van deze eisen zijn een donkerteperiode van 23.00 tot 05.00 uur, de kleur van een afschermend stalgordijn (hoe donkerder de kleur, hoe beter), wanneer deze stalgordijnen open of dicht gaan en de maximale gemiddelde verlichtingssterkte. Het streven is dat in 2022 alle bestaande stallen voldoen aan de omschreven grenswaarden en richtlijnen.

Tijdens de informatieavond zijn de gemeenteambtenaren en vergunningsverleners en -handhavers van de RUD bijgepraat over de inhoud van het technisch document, welke te vinden is onderaan dit bericht.

20151008_202819Bij de vergunningverlening worden in Drenthe nu nog geen voorwaarden gesteld aan de verlichting van een melkveestal. De inzet van de Natuur en Milieufederatie Drenthe is daarom om het convenant storende lichtemissie melkveestallen ook in Drenthe te ondertekenen. Wij zijn hierover in gesprek met LTO Noord.

 

Meer informatie
Lees het convenant storende lichtemissie melkveestallen Groningen en Friesland(pdf) en het bijbehorend technisch document (pdf).

Lees in de brochure Duisternis bewust belicht (pdf) de mogelijkheden om lichthinder door melkveestallen te beperken of voorkomen.

 

Foto’s: Wim Schmidt, Judith van den Berg