Gemeente Westerveld mag megastal weigeren

21 februari 2012

Gemeente Westerveld mag megastal weigeren

De gemeente Westerveld stond in haar recht toen zij weigerde een bestemmingsplan voor een megavarkensbedrijf in Nijensleek vast te stellen. De Raad van State is van mening dat de gemeente alle belangen goed heeft afgewogen.

In december 2010 stemde een ruime meerderheid van de raad van de gemeente Westerveld tegen de vaststelling van het bestemmingsplan voor een megastal voor 14.000 varkens in Nijensleek. De Natuur en Milieufederatie Drenthe was één van de partijen die succesvol bezwaar indienden tegen deze uitbreiding van 4.300 naar 14.000 varkens.

Het besluit van de raad kreeg nog een staartje, want de ondernemer ging tegen het besluit in beroep. Het argument van de varkenshouder was dat de raad niet goed alle belangen had gewogen. Op 8 februari jl. heeft de Raad van State echter het bezwaar van de varkenshouder ongegrond verklaard. Volgens de Raad van State is het redelijk dat de gemeente Westerveld het provinciaal en gemeentelijk beleid en het belang van de omwonenden zwaarder laat wegen dan het bedrijfseconomisch belang van de ondernemer.

Het varkensbedrijf heeft nog wel een milieuvergunning voor het houden van 14.000 varkens. Milieudefensie Westerveld en omwonenden zijn tegen deze milieuvergunning in beroep gegaan. Binnenkort wordt ook de uitspraak in dit beroep verwacht.

Meer informatie
Uitspraak Raad van State RO varkenshouderij (pdf)

Contactpersoon
Judith van den Berg (j.vd.berg@nmfdrenthe.nl)