Geld voor alle elf duurzame plannen DOEK

21 januari 2019

Geld voor alle elf duurzame plannen DOEK

Alle plannen die zaterdag zijn gepresenteerd aan de jury van de prijsvraag Duurzaam Op Eigen Kracht (DOEK) vielen in de prijzen. Drie plannen ontvingen een eervolle vermelding van de jury. De indieners van de plannen presenteerden op geheel eigen en enthousiaste wijze hun ideeën tijdens een markt in het gemeentehuis in Beilen.

Wethouder Erjen Derks toonde zich blij met het grote aantal deelnemers aan DOEK. ‘Het is mooi om te zien hoe inwoners bezig zijn met het verduurzamen van hun omgeving. 11 initiatieven deden mee aan deze eerste editie van DOEK. Als jury hebben we al deze plannen beloond. De initiatiefnemers kunnen nu aan de slag om met elkaar Midden-Drenthe verder te verduurzamen. Ze hebben laten zien dat duurzaam meer is dan energie.’

Eervolle vermeldingen

De jury heeft drie plannen een eervolle vermelding gegeven. Die gingen naar Sportpark De Meer, Wijster voor het verduurzamen van het sportpark waarbij opviel dat ze een gefaseerde aanpak hebben met een goed doordachte strategie. Verder de  Stichting Hooghalen Duurzaam met een dorpstuin in Hooghalen. Naast dat in deze tuin duurzaam wordt getuinierd vervult dit ook een functie als sociale ontmoetingsplek.

De derde was Energiecoöperatie Bovensmilde die streeft naar energieneutrale Smildes. Het sociale aspect viel de jury op vanwege de extra aandacht voor mensen met een smalle beurs.

Een overzicht van alle plannen en de toegekende bedragen zijn hier te vinden.

De jury bestond uit de heren Christiaan Teule van de Natuur en Milieufederatie Drenthe, Mark Tuit van  IVN Drenthe en wethouder Erjen Derks. De juryleden konden € 30.000,- verdelen onder de ingediende plannen.

DOEK

DOEK is een prijsvraag voor o.a. buurten, wijken, scholen, straten en dorpen waarbij je plannen kan indienen die een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de eigen leefomgeving en die de onderlinge band versterken. Zelfredzaamheid staat in de uitwerking van de plannen voorop en dat was bij de plannen zeker aan de orde.

Bron: DekrantvanMidden-Drenthe, 19 januari