Het gaspedaal op energieneutraal!

8 september 2015

Het gaspedaal op energieneutraal!

Twee rechterlijke uitspraken doen het energiegebouw Nederland op zijn grondvesten schudden. De Natuur en Milieufederatie roept Drenthe op samen meer werk te maken van een energieneutrale provincie. Te beginnen met een breed gedragen actie en besparingsprogramma voor energieneutrale woningen.

De eerste uitspraak over de klimaatzaak – aangespannen door Urgenda – verplicht het kabinet serieuzer werk te maken van zijn eigen beleid en zorgplicht. De recente uitspraak, aangespannen door woningbezitters, verplicht de NAM tot directe schadevergoeding voor waardedaling aan woningen. Ondertussen dwingen de maatschappelijke onrust en veiligheid de overheid om de  gaskraan drastisch terug te schroeven. Dit drukt zwaar op de rijksbegroting die nog steeds zwaar leunt op de fossiele energie inkomsten.

De overheid en traditionele energie-industrie lopen achter de feiten aan en zijn in het defensief gedrongen. Burgers en maatschappelijke groeperingen trekken via de rechters aan de noodrem. Dat dwingt vervolgens tot tegenacties, zoals het hoger beroep van de staat tegen de Urgenda-uitspraak.  Verdere juridificering ligt de loer. Er is strijd en verzet maar geen gemeenschappelijk agenda.

Het moet en kan echt anders. Een offensief klimaat- en energiebeleid biedt kansen voor werk en economie. Een gericht investeringsprogramma in een energie-neutrale woon- en werkomgeving zorgt niet alleen voor veel banen maar ook voor waardevermeerdering van woningen. Het is bovendien een uitstekend antwoord op de problematiek van woonlasten en krimp.

Daar moeten we niet mee wachten totdat het Rijk erachter is of totdat er nieuwe afspraken zijn gemaakt tussen de wereldleiders in Parijs. In Drenthe kunnen we er direct al mee aan de slag. Wat ons betreft zetten we de komende jaren dus het gaspedaal op energieneutraal! Te beginnen met een breed gedragen actie en besparingsprogramma voor Energieneutrale woningen.

Concreet aan de slag? 
Iedere woning kan energieneutraal worden gemaakt. Dat kan in stappen, maar ook tijdens één grote verbouwing. Voor mensen die liefst kleine stappen zetten, hebben we samen met de Drentse gemeenten, de provincie Drenthe, Bouwend Nederland, Uneto-VNI en SLIM het Drents Energieloket opgericht. Dit loket geeft informatie over besparing en opwekking van duurzame energie. Komend najaar organiseert het loket in vrijwel elke gemeente een informatiebijeenkomst over het isoleren van uw woning. Kijk op www.drentziterwarmpjesbij.nl voor meer informatie.

In één keer naar energieneutraal?
Wilt u in één keer uw woning verbouwen naar energieneutraal? We gaan graag met u de verkenning in. Met voldoende mensen kunnen we samen aan de slag. Wilt u met ons kijken of energieneutraal voor u mogelijk of haalbaar is? Meldt u dan aan op info@nmfdrenthe.nl.

Bekijk hieronder het filmpje over nul-op-de-meter woningen in de Veenkoloniën: