Fietsroute Landschapsverhalen Gees-Meppen

31 augustus 2011

Fietsroute Landschapsverhalen Gees-Meppen

De fietsroute Gees-Meppen vormt één van de landschapsverhalenroutes die wij samen met bewoners hebben ontwikkeld. De route vertelt het verhaal van het esdorpenlandschap rond Gees en Meppen. Vanaf 9 september is de fietsroute te downloaden en bijbehorend beeldmateriaal te bekijken.

Gees en Meppen zijn oude Drentse esdorpen omringd door bolle essen, beekdalen, heideterreinen en boswachterijen. Dit oude esdorpenlandschap kent een rijke historie die nog steeds zichtbaar is in het landschap.

IJstijden
Het verhaal van het esdorpenlandschap begint bij de laatste ijstijden. Uit de voorlaatste ijstijd, 250.000 – 130.000 jaar geleden, dateert het keileem dat in een groot deel van Drenthe in de ondergrond voorkomt. Maar ook bovengronds is de invloed van de ijstijden nog steeds zichtbaar in het gebied. Zo vormt het Mekelermeer een fraai voorbeeld van een pingoruïne, een cirkelvormig meertje met een ringwal waarvan het ontstaan teruggaat tot de laatste ijstijd.

Rendierjagers
De mens doet aan het eind van de laatste ijstijd zijn intrede in het gebied. Uit vondsten bij het Jimmingveen ten oosten van Gees blijkt dat ca. 12.000 jaar geleden ’s zomers al rendierjagers in het gebied voorkwamen. Vanaf ca. 1.000 voor Chr. vestigen mensen zich permanent in het gebied.

Esdorpenlandschap
Het huidige esdorpenlandschap is in de Middeleeuwen ontstaan. Dit landschap is nadrukkelijk gevormd door de mens. Door bemesting van de akkers met mest vermengd met heideplaggen zijn de essen in de loop van de tijd opgehoogd. Als gevolg van het steken van plaggen en overbegrazing ontstonden stuifzanden. Later zijn deze heideterreinen en stuifzanden deels weer bebost.

Ruimte voor water en natuur
Het landschap blijft aan veranderingen onderhevig. Recent is het beekdal van de Geeserstroom flink op de kop gegaan om ruimte te maken voor water en natuur. In het gebied is ruimte voor waterberging gerealiseerd om bij extreme regenval water te kunnen opvangen. Ook is nieuwe natuur gerealiseerd.

Smartphone
De landschapsverhalenroute Gees-Meppen vertelt het verhaal over de ontwikkeling van dit landschap aan de hand van beeld en geluid. Vanaf 9 september kunt u op www.nmfdrenthe.nl/landschapsverhalen de historische foto’s, een video en een Drents streekverhaal bekijken en beluisteren. In het voorjaar van 2012 komt de route ook beschikbaar voor een smartphone met GPS-functie. Hiervoor haken we aan bij een digitaal systeem dat het Drents Archief ontwikkelt.

Meer informatie
Vanaf 9 september is de fietsroute Landschapsverhalen Gees-Meppen te downloaden op www.nmfdrenthe.nl/landschapsverhalen.

Contactpersoon
Judith van den Berg (j.vd.berg@nmfdrenthe.nl)