Extra impulsen voor energiebesparing in Drentse woningen

13 september 2016

Extra impulsen voor energiebesparing in Drentse woningen

De hitterecords in september benadrukken de urgentie van de aanpak van klimaatverandering. Er is ‘no time to waste’, de handen moeten dus nu uit de mouwen. Gelukkig is er juist dicht bij huis nog een wereld te winnen. In de komende maanden staan de bespaar-mogelijkheden in woningen vol in de schijnwerpers. Er start landelijk een voorlichtingscampagne en een nieuwe subsidieregeling. In Drenthe lanceert de provincie samen met partners begin oktober de Expeditie Energieneutraal Wonen en start het Drents Energieloket met de tweede ronde van de Drentse bespaarcampagne ‘Drent zit er Warmpjes bij’.

In het Energieakkoord hebben overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt over verduurzaming van de energievoorziening. Energiebesparing is hierin een belangrijk hoofdthema, en in de verduurzaming van woningen liggen belangrijke opgaven en kansen.

Bij de evaluatie van dit Energieakkoord is gebleken dat hier extra impulsen nodig zijn om de doelen te halen. Landelijk maar ook regionaal, want juist daar moet het gebeuren!

De Tweede Kamer heeft – als impuls – extra middelen beschikbaar gesteld. Dit heeft onder andere geleid tot een subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis die 1 september bekend gemaakt is.

Provinciaal offensief

Ook de provincie Drenthe gaat extra impulsen geven aan het energie-bespaar programma voor woningen. Zij heeft extra middelen beschikbaar gesteld en de Expeditie Energieneutraal Wonen geïntroduceerd, waarmee zij samen met partners wil komen tot een actieprogramma. Deze expeditie wordt op 7 oktober gelanceerd. Bovendien start in oktober het vervolg van de bespaarcampagne ‘Drent zit er Warmpjes bij’ vanuit het Drents Energieloket.

In de afgelopen twee jaar hebben overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties succesvol samengewerkt onder de paraplu van het Drents Energieloket. De Natuur en Milieufederatie Drenthe steunt deze inzet en werkt mee aan de uitvoering van dit geheel. Het Drents Energieloket is voor veel mensen inmiddels een bekend begrip en eerste ingang voor hun eigen acties. Wij voorzien dat het Drents Energieloket ook de komende jaren een belangrijke rol kan spelen bij de realisering van de besparingsopgave in Drenthe. Want juist door en dankzij deze regionale samenwerking boeken we succes!