Exponentiële groei energie opwek door lokale energiecoöperaties

27 november 2018

Exponentiële groei energie opwek door lokale energiecoöperaties

De door lokale energiecoöperaties opgewekte duurzame energie is in 2018 opnieuw sterk gegroeid. Er is nu 74,5 MWp aan collectief zonvermogen in productie en 159 MW aan collectieve wind, opgeteld genoeg stroom voor ruim 140.000 huishoudens. Op korte termijn staat er nog minstens een verdubbeling op de planning. Het aantal coöperaties is in 2018 toegenomen met 85 tot 484. Ook zijn de eerste warmtecoöperaties en biogasprojecten van start gegaan. Bijna 70.000 Nederlanders zijn lid van een lokale energiecoöperatie. Dat blijkt uit de Lokale Energie Monitor 2018.

Energiewerkplaats Drenthe

Al sinds 2011 ondersteunen de Natuur en Milieufederaties de lokale energiegroepen, zoals energiecoöperaties, met eerstelijns begeleiding. In Drenthe doen we dat met de Energiewerkplaats. Wij zien in de provincies hoe belangrijk het is dat de lokale omgeving meebepaald bij het ‘inpassen’ van lokale duurzame energie. Omwonenden van lokaal opgewekte energie moeten niet alleen de lasten dragen, ze hebben het recht om te profiteren van de lusten van de opwek. Daarom zijn we ook zo blij dat we onze ambitie hebben weten te verzilveren in het Klimaatakkoord dat 50% van alle lokale opwek in eigendom komt van de directe omgeving. Zo kunnen de baten van wind- en zonne-energie direct terugvloeien in de omgeving en gebruikt worden om landschap, natuur en leefomgeving te verbeteren.

Verdubbeling van coöperatief zonvermogen in 2018 en 2019

De groei van het aantal collectieve zonprojecten zet, net als in voorgaande jaren, onverminderd door. Er zijn nu 450 zonprojecten met een collectief vermogen van 74,5 MWp. In 2018 kwamen er 173 nieuwe projecten met een vermogen van 37,4 MWp bij. Ook deze ontwikkeling zet voorlopig door. In 2019 worden nog eens 240 nieuwe projecten verwacht met een gezamenlijk vermogen van 68 MWp. Daarnaast zijn er nog zeker 130 projecten in voorbereiding waarvan realisatie nog minder concreet is.

Er is voor bijna 100 miljoen euro geïnvesteerd in collectieve zon, grotendeels opgebracht door particulieren en kleine ondernemers. In 2018 is het aantal zonprojecten dat is gerealiseerd met de postcoderoosregeling verdubbeld – met een verdriedubbeling van het vermogen.

Zelf aan de slag met een een project of energiecoöperatie in uw buurt? Neem contact met ons op!

De Lokale Energie Monitor is in opdracht van Stichting HIER opgewekt uitgevoerd door Anne Marieke Schwencke, met ondersteuning van RVO en medewerking van onder meer de Natuur en Milieufederaties.