Experiment ‘Burgerkracht voor Duurzame Droomwijken’

24 november 2015

Experiment ‘Burgerkracht voor Duurzame Droomwijken’

Een bestaande wijk transformeren naar een wijk met allemaal mooie en duurzame woningen, met lage woonlasten, comfort en een mooie buitenomgeving van hoge kwaliteit en duurzame oplossingen die bedacht zijn door de mensen die er zelf wonen. Dat klinkt als een droomwijk. Dat ís een droomwijk. En als je het kunt dromen kun je het ook bereiken. Onder dat motto is de Natuur en Milieufederatie Drenthe op drie verschillende locaties in Drenthe een experiment gestart waar we met bewoners een duurzame droomwijk in de bestaande woonomgeving tot stand willen brengen.

Bewoners mogen het zeggen
De opgave om te komen tot kwaliteitsverbetering en verduurzaming van de woningvoorraad in de bestaande woonomgeving is groot. De aanpak tot dusver is over het algemeen vooral aanbodgericht. Denk bijvoorbeeld aan de vele kant-en-klare energiebesparingspakketten voor de woning of consortia waarmee bewoners worden ‘ontzorgd’ op het gebied van woningrenovatie. Toch blijft de gewenste grotere transitie tot nu toe uit. Daarom gaan we bij onze experimenten niet uit van het aanbod, maar van een andere beweging: bewoners die besluiten om zelf de samenwerking op te zetten om iets met energiebesparing of energieopwekking te gaan doen. Met het enthousiasme dat daarbij vrijkomt en met de burgerkracht die daarmee ontstaat moet het mogelijk zij om een aanpak van betekenis te ontwikkelen waarmee we de uitdagingen ombuigen in kansen.

Meer informatie volgt
Op dit moment is het nog te vroeg om meer informatie over de specifieke experimenten in dit artikel op te nemen. Aangezien het project met name ook gericht is op het delen van kennis komen we er in een later stadium zeker nog op terug. Wilt u meer informatie over de experimenten en onze aanpak met ‘Burgerkracht’, dan kunt u terecht bij Frank Hart (f.hart@nmfdrenthe.nl).

Inspiratietour ‘Op weg naar klimaatneutraal Drenthe’
Om inspiratie op te doen voor duurzaam wonen en/of duurzaam bouwen organiseert de Natuur en Milieufederatie Drenthe op 11 december een busreis langs verschillende plekken waar een energieneutraal en groener Drenthe al goed zichtbaar is of wordt. Deze inspiratietour wordt speciaal georganiseerd voor Drentse natuur-, milieu- en energiegroepen en onze supporters. Tijdens de bustour brengen we een bezoek aan huurwoningen die energieneutraal zijn gerenoveerd en aan een bedrijventerrein dat met inbreng van omwonenden aanzienlijk is ‘vergroend’. Aan de hand van twee lezingen in een dorpshuis ‘nieuwe stijl’ wordt bovendien duidelijk hoe inwoners van Drenthe zelf een bijdrage (kunnen) leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot. We sluiten de tour sluit af met een netwerkborrel met (uiteraard) duurzame hapjes.

Rijdt u mee?
Er is nog plaats in de bus. Wilt u deelnemen aan de inspiratietour, stuur dan een mail met uw contactgegevens naar info@nmfdrenthe.nl. Dit kan ook als u nog geen supporter bent, maar dat wel wilt worden, meld u hier (kosteloos) aan.  Wilt u meer weten over de inhoud van het programma, dan kunt u via de mail contact opnemen met Frank Hart (f.hart@nmfdrenthe.nl)